Registratienummer:
REG NL 102462 / URA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
acetylsalicylzuur 1 000 mg

Wachttijden

Rund (kalveren): vlees en slachtafval: 0 dg

Indicaties

Rund (kalveren):

 • Preventie van shock en sterfte welke kan optreden na toediening van ijzerhoudende injectiepreparaten.

Overige details

 • Verpakking

  Bus 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (kalveren):
  Oraal, via de kalvermelk
  20 mg acetylsalicylzuur per kg lichaamsgewicht per behandeling, toedienen gedurende twee opeenvolgende melkverstrekkingen voorafgaande aan de ijzerinjectie.

  Om een juiste dosering te waarborgen dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden.

  De benodigde hoeveelheid diergeneesmiddel dient eerst te worden opgelost in een voldoende hoeveelheid water van 75 – 80 °C.

  De aangemaakte oplossing dient vervolgens tijdens het roeren aan de melk te worden toegevoegd. De melk dient aansluitend te worden verstrekt.

 • Contra-indicaties

  Ernstige lever- en nieraandoeningen.

 • Bijwerkingen

  Rund (kalveren):

  Zeer vaak (>1 dier/10 behandelde dieren): maagdarmulceraties1, ulceraties van de lebmaag1, zwarte mest 1,2

  Onbepaalde frequentie: verhoogde coagulatietijd (langdurig)

  1 vooral bij dieren met een reeds bestaande maagdarmziekte
  2 ten gevolge van bloedverlies in het maagdarmkanaal

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet bewaren boven 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen bevriezing.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid gemedicineerde kalvermelk: 1 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.