Registratienummer:
REG NL 102462 / URA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
acetylsalicylzuur 1 000 mg

Wachttijden

Rund (kalveren): vlees en slachtafval: 0 dg

Indicaties

Rund (kalveren):

 • Preventie van shock en sterfte welke kan optreden na toediening van ijzerhoudende injectiepreparaten.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (kalveren):
  Oraal, via de kalvermelk
  20 mg acetylsalicylzuur per kg lichaamsgewicht per behandeling, toedienen gedurende twee opeenvolgende melkverstrekkingen voorafgaande aan de ijzerinjectie.

  Om een juiste dosering te waarborgen dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden.

  De benodigde hoeveelheid diergeneesmiddel dient eerst te worden opgelost in een voldoende hoeveelheid water van 75 – 80 °C.

  De aangemaakte oplossing dient vervolgens tijdens het roeren aan de melk te worden toegevoegd. De melk dient aansluitend te worden verstrekt.

 • Contra-indicaties

  Ernstige lever- en nieraandoeningen.

 • Bijwerkingen

  Rund (kalveren):

  Zeer vaak (>1 dier/10 behandelde dieren): maagdarmulceraties1, ulceraties van de lebmaag1, zwarte mest 1,2

  Onbepaalde frequentie: verhoogde coagulatietijd (langdurig)

  1 vooral bij dieren met een reeds bestaande maagdarmziekte
  2 ten gevolge van bloedverlies in het maagdarmkanaal

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet bewaren boven 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen bevriezing.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid gemedicineerde kalvermelk: 1 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik bij elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Niet toedienen aan kalveren die jonger zijn dan 2 weken.

Niet toedienen aan dieren die binnen 10 dagen geopereerd moeten worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met irritatie van de huid en longen en mogelijke overgevoeligheid reacties dient direct huidcontact en inademing voorkomen te worden. Persoonlijke beschermingsmiddelen bestaande uit handschoenen en een mondmasker moeten worden gedragen tijdens het aanmaken van de gemedicineerde melk. Personen met een bekende overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur en andere NSAID’s moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij accidentele overdosering dient een symptomatische behandeling ingesteld te worden.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Penicillines, sulfonamiden
Als gevolg van de sterke binding aan plasma-eiwitten, kan acetylsalicylzuur de sterke binding van stoffen zoals penicilline en sulfonamiden onderdrukken, waardoor hun effect versterkt wordt.

Furosemide
Het diuretische effect van furosemide is verlaagd. Dit kan leiden tot symptomen van toxiciteit bij dieren die hoge doses aspirine ontvangen.

Tetracyclines
De gecombineerde toediening van gebufferd acetylsalicylzuur en tetracyclines kan leiden tot chelaatvorming.

Aminoglycoside antibiotica
Een combinatie van acetylsalicylzuur en aminoglycoside antibiotica leidt tot een verhoogde kans op nefrotoxiciteit.

Ascorbinezuur, methionine, ammoniumchloride
Verzuring van de urine veroorzaakt door ascorbinezuur, methionine of ammoniumchloride leidt tot vertraagde afscheiding van salicylzuur in de nieren en een verhoogd risico op toxische reacties. Middelen die leiden tot alkalinisatie van de urine (natriumwaterstofcarbonaat). De afscheiding van salicylzuur door de nieren wordt versneld door de alkalinisatie van de urine (natriumwaterstofcarbonaat).

Niet-steroïdale anti-inflammatoire producten
Combinatie met andere NSAID’s leidt tot een verhoogd of versterkt voorkomen van bijwerkingen, vooral in het spijsverteringskanaal.

Glucocorticoïden
Gelijktijdige toediening van glucocorticoïden verhoogt het risico op gastro-intestinale bloeding.

Onverenigbaarheden

Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.