Distocur 34 mg/ml

Terug naar het overzicht
Distocur-5L

Registratienummer:
REG NL 119191 / URA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

Rund

Samenstelling

Per ml:
Oxyclozanide 34 mg/ml

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 13 dg; melk: 4,5 dagen (108 uur)

Indicaties

Rund:
• Behandeling van infestaties veroorzaakt door het volwassen stadium van Fasciola hepatica, gevoelig voor oxyclozanide.
• Eliminatie van volgroeide segmenten van de lintworm (Moniezia spp).

Overige details

 • Verpakking

  Can 5 liter

 • Farmaceutische vorm

  Suspensie voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund:

  Oraal, als drench
  10 mg oxyclozanide per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 3 ml product per 10 kg lichaamsgewicht).
  Voor dieren zwaarder dan 350 kg is de dosering 3,5 g oxycloxacine per dier (overeenkomend met 103 ml product per dier).

  De suspensie minstens 5 maal schudden vóór gebruik.
  Teneinde een juiste dosering te berekenen dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald en dient de nauwkeurigheid van het doseerapparaat te worden nagegaan. Als dieren groepsgewijs behandeld worden in plaats van individueel, dienen zij op gewicht te worden ingedeeld in groepen en moet de toe te dienen dosis op basis daarvan worden berekend, dit om onder-of overdosering te vermijden.

 • Contra-indicaties

  • Gebruik bij grazende dieren.
  • Overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of één van de hulpstoffen.

 • Bijwerkingen

  Bij normale oxyclozanide dosisniveaus kunnen runderen een licht verminderde vastheid van de faeces vertonen met af en toe een dier met een verhoogde frequentie van defecatie en een voorbijgaand eetlustgebrek. De mogelijke effecten van een oxyclozanide overdosering zijn bij runderen diarree, eetlustgebrek en gewichtsverlies. Deze effecten zijn soms versterkt bij dieren met ernstige leverschade en/of uitdroging ten tijde van de dosering.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet bewaren boven 25 °C na eerste opening.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 12 maanden.

 • Registratiehouder

  Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V.