Distocur® 34 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 119191 / URA

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowsheep

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
oxyclozanide 34 mg/ml

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 13 dg; melk: 4,5 dg (108 uur)
Schaap: vlees en slachtafval: 14 dg; melk: 7 dg (168 uur)

Indicaties

Rund, schaap:
• behandeling van infecties veroorzaakt door het volwassen stadium van Fasciola hepatica, gevoelig voor oxyclozanide.
• eliminatie van volgroeide lintwormsegmenten (Moniezia spp).

Overige details

 • Verpakking

  Can 1 liter
  Can 5 liter

 • Farmaceutische vorm

  Suspensie voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund:
  Oraal, als drench
  10 mg oxyclozanide per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 3 ml diergeneesmiddel per 10 kg lichaamsgewicht).
  Voor dieren zwaarder dan 350 kg is de dosering 3,5 g oxyclozanide per dier (overeenkomend met 103 ml diergeneesmiddel per dier).

  Schaap:
  Oraal, als drench
  15 mg oxyclozanide per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 4,4 ml diergeneesmiddel per 10 kg lichaamsgewicht).
  Voor dieren zwaarder dan 45 kg is de dosering 0,68 g oxyclozanide per dier (overeenkomend met 20 ml diergeneesmiddel per dier).

  De suspensie minstens 5 maal schudden vóór gebruik.

  Om een juiste dosering toe te dienen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald en dient de nauwkeurigheid van het doseerapparaat te worden nagegaan. Als dieren groepsgewijs behandeld worden in plaats van individueel, dienen zij op gewicht te worden ingedeeld in groepen en moet de toe te dienen dosis op basis daarvan worden berekend, dit om onder-of overdosering te vermijden.

 • Contra-indicaties

  Overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of één van de hulpstoffen.

 • Bijwerkingen

  Licht verminderde vastheid van de faeces, waarbij het dier een verhoogde frequentie van defecatie en een voorbijgaand eetlustgebrek laat zien kan zeer zelden voorkomen.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet bewaren boven 25 °C na eerste opening.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 12 maanden.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.