Trisulmix Poudre

Terug naar het overzicht

Voor welke dieren is dit product bedoeld:

pigcockturkeyduckgooseduif-2parelhoender-2sheepgoat rabbit

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Tekst van de originele SPC

Samenstelling

Per gram:
sulfadimethoxine (als natrium zout) 186,8 mg
trimethoprim 40 mg

Wachttijden

Rund (kalf), varken, pluimvee, schaap (lam), geit (lam), konijn:
(orgaan)vlees: 12 dg
Eieren: niet gebruiken bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren gedurende 4 weken voor legperiode tot einde van deze periode.

Indicaties

Aandoeningen veroorzaakt door kiemen gevoelig aan sulfadimethoxine en trimethoprim.

Rund (kalf), pluimvee, schaap (lam), geit (lam), konijn:

 • behandeling en preventie van luchtweginfecties en gastro-intestinale infecties;
 • behandeling en preventie van coccidiose.

Varken:

 • behandeling en preventie van luchtweginfecties en gastro-intestinale infecties.

Overige details

 • Verpakking

  Pot van 1 kg
  Zak van 5 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (kalf), varken, pluimvee, schaap (lam), geit (lam), konijn:
  Oraal via het drinkwater of vloeibare voeding.
  18,6 – 37,36 mg sulfadimethoxine en 4 – 8 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 – 2 g per 10 kg lichaamsgewicht per dag) gedurende 3 – 5 opeenvolgende dagen. De gegeven dosering dient aangepast te worden aan het lichaamsgewicht.

 • Contra-indicaties

  Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor sulfamiden en/of trimethoprim. Niet gebruiken bij ernstige nier- of leverinsufficiëntie.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 30 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.
  Na opening: bewaren beneden 25 °C.

 • Registratiehouder

  Dopharma France
  FR/V/0086132 2/1992
  Op diergeneeskundig voorschrift

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Geef de behandelde dieren tijdens en na de behandeling voldoende water.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient
Behandel dit product met de nodige zorg dit om risico’s bij blootstelling te voorkomen. Bij het hanteren van dit product moeten een mondkapje, een beschermbril en ondoordringbare handschoenen worden gedragen. Vermijd inademing van het poeder en vermijd contact met de huid en de ogen.
Indien u symptomen ontwikkelt na blootstelling, zoals huidirritatie, dient een arts te worden geraadpleegd en deze waarschuwing te worden getoond. Zwelling van het gezicht, de lippen of ogen of ademhalingsmoeilijkheden zijn ernstigere symptomen en vereisen onmiddellijke medische aandacht.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor sulfamiden en/of trimethoprim moeten contact met het product of de gemedicineerde voeding vermijden.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Teratogene en foetotoxische effecten zijn waargenomen bij proefdieren die behandeld zijn met dosissen hoger dan de aanbevolen therapeutische doses.
Gebruik wordt afgeraden tijdens de dracht.