Leva Oraal 10%

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 8957 / URA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
levamisol 100 mg
als levamisol hydrochloride

Wachttijden

Niet-melkgevend rund: vlees en slachtafval: 28 dg

Varken: vlees en slachtafval: 15 dg

Indicaties

Niet-melkgevend rund:

 • maagdarmworminfecties veroorzaakt door Bunostomum spp, Cooperia oncophora, Haemonchus contortus, Nematodirus spp, Oesophagostomum spp, Ostertagia ostertagi, Trichostrongylus spp;
 • longworminfecties veroorzaakt door Dictyocaulus viviparus.

Varken:

 • maagdarmworminfecties veroorzaakt door Ascaris suum, Oesophagostomum spp, Hyostrongylus rubidus, Trichuris spp, Strongyloides spp;
 • longworminfecties veroorzaakt door Metastrongylus spp.

Overige details

 • Verpakking

  Can 5 liter

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor gebruik in drinkwater

  Heldere, kleurloze oplossing.

 • Dosering

  Niet-melkgevend rund:
  Oraal, via het drinkwater
  Eenmalig 7,5 mg levamisol per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 7,5 ml product per 100 kg lichaamsgewicht).

  Varken:
  Oraal, via het drinkwater
  Eenmalig 10 mg levamisol per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 10 kg lichaamsgewicht).

 • Bijwerkingen

  Braken, speekselvloed, spiertrillingen, hyper-gevoeligheid, nervositeit en koliek kunnen voorkomen.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Beschermen tegen bevriezing.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 18 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na verdunning in drinkwater: 24 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met overgevoeligheidsreacties en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Rund: kan tijdens de dracht worden gebruikt. Niet toegelaten voor gebruik tijdens de lactatie.

Varken: kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De therapeutische index voor levamisol is 2,5 (varken) resp. 3 – 6 (rund) maal de voorgeschreven dosering.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.