Genta-ject® 10%

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 1637 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
gentamicine 100 mg
als gentamicine sulfaat

Wachttijden

Rund (kalf tot de leeftijd van 13 weken): vlees en slachtafval: 139 dg

Vanwege ophoping van gentamicine in lever, in nieren en op de injectieplaats moet een herhaalde behandelingskuur tijdens de wachttijd worden vermeden.

Indicaties

Rund (kalf tot de leeftijd van 13 weken):

Behandeling van respiratoire infecties veroorzaakt door Mannheimia haemolytica.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund (kalf tot de leeftijd van 13 weken):
  Intramusculair
  Tweemaal daags 2 mg gentamicine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met tweemaal daags 0,2 ml product per 10 kg lichaamsgewicht), gedurende 3 dagen.

  Maximaal injectievolume per injectieplaats: 1,8 ml.

  Herhaalde injecties dienen op verschillende injectieplaatsen te worden toegediend.

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

 • Contra-indicaties

  Nierfunctiestoornissen.

 • Bijwerkingen

  Neurotoxiciteit, ototoxiciteit en nefrotoxiciteit.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  In het donker bewaren.
  Beschermen tegen bevriezing.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: direct gebruiken, niet bewaren.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op lokale (regionaal/bedrijfsniveau) epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe hand­schoenen.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Aminoglycosiden kunnen neuromusculaire blokkades veroorzaken, hetgeen onder andere van belang is bij narcose.

Overdosering

Gentamicine heeft een hoge therapeutische index. De normale dosering voor intramusculair gebruik is 2 mg/kg lichaamsgewicht, waar de LD50 bij muizen 245 mg/kg lichaamsgewicht bedraagt na intramusculaire toediening.