Niglumine 50 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 101828 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpighorse

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
flunixine 50 mg
overeenkomend met flunixine meglumine 82,9 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 4 dg; melk: 24 uur

Varken: vlees en slachtafval: 28 dg

Paard: vlees en slachtafval: 28 dg

Niet voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.

Indicaties

Rund:

 • acute luchtweginfecties, in combinatie met een geschikt antibioticum, om de klinische verschijnselen te reduceren.

Varken:

 • verlichting van het Mastitis-Metritis-Agalactie Syndroom (MMA), in combinatie met een geschikt antibioticum, om de klinische verschijnselen te reduceren.

Paard:

 • verlichting van ontsteking en pijn bij aandoeningen van het bewegingsapparaat, met name in het acute tot subacute stadium;
 • verlichting van viscerale pijn bij koliek.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund:

  Intraveneus

  2,2 mg flunixine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 2 ml product per 45 kg lichaamsgewicht). Indien nodig kan deze dosering herhaald worden met 24 uur interval gedurende 3 opeenvolgende dagen.

  Varken:

  Intramusculair

  2,2 mg flunixine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 2 ml product per 45 kg lichaamsgewicht), met 12 uur interval tot tweemaal afhankelijk van het effect, tezamen met antimicrobiële therapie. Om de lokale irritatie op de plaats van de injectie te reduceren, dient het injectievolume beperkt te blijven tot 5 ml per injectieplaats.

  Paard:

  Intraveneus

  1,1 mg flunixine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 ml product per 45 kg lichaamsgewicht), met 24 uur interval, gedurende 5 opeenvolgende dagen, afhankelijk van het effect.

 • Contra-indicaties
  • chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat;
  • lever-, nier- , of hartaandoeningen;
  • beschadigingen aan het maagdarmstelsel (bijvoorbeeld maagdarmulcera of bloedingen);
  • bloeddyscrasia;
  • overgevoeligheid voor flunixine meglumine, voor andere NSAID’s of voor andere bestanddelen van het product;
  • dehydratatie, hypovolemie en hypotensie;
  • koliek veroorzaakt door ileus, die geassocieerd is met hydratatie.
 • Bijwerkingen

  Kans op bloedingen, maagdarmbeschadiging (maagulcera), braken, papilnecrose van de nier, ataxie en hyperventilatie.

  Bij varkens kan de toediening van het product leiden tot lokale irritatie op de plaats van injectie. Verkleuring van de injectieplaats kan nog voorkomen na het in acht nemen van de wachttermijn en zal zelfs 28 dagen na de injectie nog niet bij alle dieren verdwenen zijn.

  Anafylactische reacties werden waargenomen, soms met dodelijke afloop.

  Net als andere NSAID’s kan flunixine nierlaesies induceren bij hypovolemische en hypotensieve dieren tijdens de operatie.

  Net als met andere NSAID’s, is er een risico op zeldzame bijwerkingen aan de nier of idiosyncratische leverinsufficiëntie.

  Als bijwerkingen optreden, moet het gebruik van het product worden gestaakt en het advies van een dierenarts worden gevraagd.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur bij de bewaring van dit diergeneesmiddel.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 60 maanden.
  Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Laboratorios Calier S.A.