Enterflume® kalf, kip

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 8758 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cock

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
flumequine 500 mg

Wachttijden

Kalf: vlees en slachtafval: 2 dg

Kip: vlees en slachtafval: 2 dg

Niet voor gebruik bij kippen die eieren voor humane consumptie produceren.

Indicaties

Kalf:

 • maagdarminfecties veroorzaakt door E. coli en Salmonella spp;
 • luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella multocida.

Kip:

 • maagdarminfecties veroorzaakt door E. coli en Salmonella spp;
 • luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella multocida.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Kalf:
  Oraal, via de kalvermelk
  9 mg flumequine per kg lichaamsgewicht, tweemaal daags (overeenkomend met tweemaal daags 0,9 gram per 50 kg lichaamsgewicht), gedurende 3 – 5 dagen.

  Kip:
  Oraal, via het drinkwater
  10 mg flumequine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 20 gram product per 1000 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 – 5 dagen.

  Bij verminderde drinkwateropname bij kippen dient de concentratie zodanig aangepast te worden dat de aanbevolen dosering wordt gerealiseerd.

 • Contra-indicaties

  Gebruik bij kalveren met een actieve microbiologische digestie in de voormagen.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen vorst.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie in de kalvermelk: 12 uur.
  Houdbaarheid na reconstitutie in het drinkwater: 24 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Ernstig zieke dieren hebben een veranderd drinkpatroon en dienen dientengevolge parenteraal gemedicineerd te worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Wanneer het product wordt gebruikt dient rekening gehouden te worden met het officiële en nationale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen. Indien mogelijk dienen quinolonen uitsluitend te worden gebruikt op basis van gevoeligheidstesten. Wanneer het product anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC kan dit het aantal bacteriën dat resistent is tegen quinolonen verhogen en de effectiviteit van behandeling met andere (fluoro)quinolonen verminderen vanwege de mogelijkheid van kruisresistentie.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact en inademing vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen en een stofmasker.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet toedienen in combinatie met trimethoprim, sulfonamiden, furoxone, fenylbutazon, hydrocortison en acetylsalicylzuur.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Flumequine heeft een hoge therapeutische index. De normale dosering voor oraal gebruik is 10 – 18 mg/kg lichaamsgewicht, waar de LD50 bij de meest gevoelige diersoort 1340 mg/kg lichaamsgewicht bedraagt na orale toediening.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.