Intra Dysovinol 499 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 122645 / UDA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
zinkdinatrium-EDTA 499 mg

Wachttijden

Varken (vleesvarken): vlees en slachtafval: 0 dg

Indicaties

Varken (vleesvarken):
Voor de behandeling en metaphylaxe van dysenterie ten gevolge van infectie met Brachyspira hyodysenteriae bij vleesvarkens (25 – 125 kg).

Overige details

 • Verpakking

  Can 5 liter
  Can 10 liter

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor oraal gebruik

 • Dosering

  Varken (vleesvarken):
  Oraal, via het drinkwater
  11,3 mg zinkdinatrium-EDTA per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 0,023 ml diergeneesmiddel per kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 6 opeenvolgende dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties

  Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Dit diergeneesmiddel vereist geen bijzondere bewaarcondities ten aanzien van de temperatuur.
  Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 mnd.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 2 mnd.
  Houdbaarheid van het gemedicineerde drinkwater: 24 uur.

 • Registratiehouder

  Intracare B.V.

Waarschuwingen:

Informatie voor correcte toepassing van het product

De opname van drinkwater is afhankelijk van de klinische conditie van de dieren.
Teneinde een juiste dosering te verkrijgen, dient de toe te voegen hoeveelheid diergeneesmiddel te worden berekend met de volgende formule:

0,023 x gemiddeld lichaamsgewicht per dier
_______________________________________________________________________

gemiddelde dagelijkse waterconsumptie (liter) per dier

=  … ml diergeneesmiddel per liter drinkwater

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dienen het lichaamsgewicht en de gemiddelde dagelijkse waterconsumptie zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald.
Gemedicineerd drinkwater dient elke 24 uur te worden vervangen.
Het gemedicineerde drinkwater dient de enige bron van drinkwater te zijn gedurende de behandelperiode.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Dit diergeneesmiddel kan oogirritatie veroorzaken. Voorkom contact met ogen, inclusief hand-oogcontact. Draag een veiligheidsbril. Was handen na gebruik. In geval van contact met de ogen, spoel met veel water en raadpleeg een arts bij aanhoudende irritatie.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen dienen contact met het diergeneesmiddel te voorkomen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Niet van toepassing.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Geen gegevens beschikbaar.
Dit diergeneesmiddel kan oogirritatie veroorzaken. Voorkom contact met ogen, inclusief hand-oog contact. Draag een veiligheidsbril.

Onverenigbaarheden

Was handen na gebruik. In geval van contact met de ogen, spoel met veel water en raadpleeg een arts bij aanhoudende irritatie. Personen met een bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen dienen contact met het diergeneesmiddel te voorkomen.

Milieukenmerken

Zinkdinatrium-EDTA wordt geclassificeerd als zeer persistent (vP) in de bodem. Er zijn echter geen milieurisico’s aan verbonden. Zinkdinatrium-EDTA kan uitspoelen naar het grondwater en resulteren in een grondwaterconcentratie die de grondwaterkwaliteitsnorm.voor pesticiden en biociden overschrijdt, zoals vastgelegd in de EU grondwaterrichtlijn 2014/80/EU en de EU-drinkwaterrichtlijn (98/83/EG). Er worden echter geen risico’s voor mens en milieu verwacht.