Penstrep-ject®

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 100679 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpigsheepdogcat

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
benzylpenicilline
als procaine benzylpenicilline 200 000 I.E.
dihydrostreptomycine
als dihydrostreptomycine sulfaat 200 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 56 dg; melk: 5 dg

Varken: vlees en slachtafval: 49 dg; IKB: 49 dg

Big: vlees en slachtafval: 49 dg

Kalf, schaap, lam: vlees en slachtafval: 56 dg

Niet voor gebruik bij schapen die melk voor menselijke consumptie produceren.

Indicaties

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Streptococcus spp, Actinobacillus spp, Pasteurella multocida, Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Haemophilus spp en Fusobacterium necrophorum;
 • urineweginfecties, metritis, peritonitis en omphaloflebitis veroorzaakt door voor de combinatie gevoelige Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën;
 • mastitis veroorzaakt door Streptococcus spp en Staphylococcus spp;
 • huid- of wondinfecties veroorzaakt door Streptococcus spp, Actinobacillus spp, Clostridium spp en voor de combinatie gevoelige Gram-negatieve bacteriën;
 • (poly)arthritis veroorzaakt door Streptococcus spp, Actinobacillus spp, Pasteurella multocida en Mannheimia (Pasteurella) haemolytica;
 • secundaire infecties bij virusziekten veroorzaakt door voor de combinatie gevoelige Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën;
 • pre-operatief als antibacteriële profylaxe bij chirurgische ingrepen veroorzaakt door voor de combinatie gevoelige Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën;
 • gegeneraliseerde infecties veroorzaakt door voor de combinatie gevoelige Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën.
 • luchtweginfecties veroorzaakt door Streptococcus spp, Pasteurella multocida, Mannheimia (Pasteurella) haemolytica en Haemophilus spp;
 • urineweginfecties veroorzaakt door voor de combinatie gevoelige Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën;
 • huid- of wondinfecties veroorzaakt door Actinobacillus spp, Clostridium spp en voor de combinatie gevoelige Gram-negatieve bacteriën;
 • secundaire infecties bij virusziekten veroorzaakt door voor de combinatie gevoelige Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën;
 • pre-operatief als antibacteriële profylaxe bij chirurgische ingrepen veroorzaakt door voor de combinatie gevoelige Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën;
 • gegeneraliseerde infecties veroorzaakt door voor de combinatie gevoelige Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën.
 • luchtweginfecties veroorzaakt door Streptococcus spp, Actinobacillus spp, Pasteurella multocida en Mannheimia (Pasteurella) haemolytica;
 • urineweginfecties en metritis veroorzaakt door voor de combinatie gevoelige Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën;
 • huid- of wondinfecties veroorzaakt door Actinobacillus spp, Clostridium spp en voor de combinatie gevoelige Gram-negatieve bacteriën;
 • secundaire infecties bij virusziekten veroorzaakt door voor de combinatie gevoelige Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën;
 • pre-operatief als antibacteriële profylaxe bij chirurgische ingrepen veroorzaakt door voor de combinatie gevoelige Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën;
 •  gegeneraliseerde infecties veroorzaakt door voor de combinatie gevoelige Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën.
 • luchtweginfecties, urineweginfecties, metritis, leptospirosis, huid- of wondinfecties en gegeneraliseerde infecties veroorzaakt door voor de combinatie gevoelige bacteriën op geleide van een specifiek antibiogram;
 • secundaire infecties bij virusziekten veroorzaakt door voor de combinatie gevoelige bacteriën op geleide van een specifiek antibiogram;
 • pre-operatief als antibacteriële profylaxe bij chirurgische ingrepen veroorzaakt door voor de combinatie gevoelige bacteriën op geleide van een specifiek antibiogram.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Suspensie voor injectie

 • Dosering

  Rund:
  Intramusculair
  8 000 I.E. procaïne benzylpenicilline en 8 mg dihydrostreptomycine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 4 ml product per 100 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 dagen.

  Kalf:
  Intramusculair
  10 000 I.E. procaïne benzylpenicilline en 10 mg dihydrostreptomycine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 5 ml product per 100 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 dagen.

  Varken, big, schaap, lam:
  Intramusculair
  10 000 I.E. procaïne benzylpenicilline en 10 mg dihydrostreptomycine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 ml product per 20 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 dagen.

  Hond, kat:
  Intramusculair, subcutaan
  20 000 I.E. procaïne benzylpenicilline en 20 mg dihydrostreptomycine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 ml product per 10 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 – 5 dagen.

 • Contra-indicaties

  Nierinsufficiëntie.

 • Bijwerkingen

  Ototoxiciteit en nefrotoxiciteit.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren in een koelkast bij 2 – 8 °C.
  Beschermen tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 8 weken.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Aminoglycosiden kunnen neuromusculaire blokkades veroorzaken, wat problemen kan geven bij narcose.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Kan bij lacterende runderen gebruikt worden. Het toedienen van procaïne benzylpenicilline bij zeugen kan abortus veroorzaken.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.