Bacitracine

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Bacitracine is een antibioticum behorende tot de polypeptiden en bestaat uit een complex van meerdere sterk verwante polypeptiden. Het inhibeert de biosynthese van de celwand door de inhibitie van de pyrophosphatase, welke betrokken is bij het transmembraan transport van peptidoglycaan precursors. Het zinkzout verleent stabiliteit aan de actieve substantie gedurende de opslag. Bacitracine heeft bactericide eigenschappen. Het werkingsspectrum omvat voornamelijk gram positieve kokken en bacillen, met name enkele Clostridia soorten.

Er zijn geen Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) interpretatie criteria beschikbaar, maar MIC waarden van 2 μg/ml of minder worden gezien als zeer gevoelig en MIC waarden boven 16 μg/ml als resistent. Resistentie is van het chromosomale type en wordt daardoor traag verworven en is niet overdraagbaar. Er zijn geen bekende kruisresistentie en co-resistentie. Resistentie van Clostridium perfringens tegen bacitracine bij konijnen wordt als zeldzaam beschouwd.

Farmacokinetiek (konijn)

Na ad libitum orale toediening via het drinkwater van een dosis van 420 IU/kg/dag bacitracine, blijven de caecale concentraties gedurende 24 uur boven de 2 μg/ml. Bacitracine wordt nauwelijks geabsorbeerd na orale toediening bij konijnen.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met bacitracine: