Registratienummer:
REG NL 106128 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

rabbit

Bestellen

0,00

Log in om te bestellen

Deze bestelmogelijkheid is uitsluitend voor dierenartsen. Bent u dierenarts en heeft u nog geen account, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Customer Service. Als u geen dierenarts bent, neemt u dan contact op met uw dierenarts voor advies over dit product.

Samenstelling

Per gram:
bacitracine
als zink bacitracine 4 200 I.E.

Wachttijden

Konijn (vleeskonijn): vlees en slachtafval: 2 dg

Indicaties

Konijn (vleeskonijn):

Op groepsniveau: vermindering van de symptomen en de sterfte te wijten aan epizoötische enterocolitis geassocieerd met infecties door Clostridium perfringens, gevoelig voor bacitracine.

 

Overige details

 • Verpakking

  Doos met 10 zakjes à 100 g

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Konijn (vleeskonijn):

  Oraal, via het drinkwater

  420 I.E. bacitracine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 100 mg poeder per kg lichaamsgewicht of één zakje van 100 gram per 1000 kg lichaamsgewicht), gedurende 14 dagen.

  De behandeling starten zodra het eerste sterftegeval door epizoötische enterocolitis is vastgesteld. Na evaluatie van het therapeutische effect, kan, indien nodig, de behandeling met 7 dagen verlengd worden. Om een correcte dosering te faciliteren, wordt het aanbevolen om het poeder eerst op te lossen in een stockoplossing. Aangezien de stockoplossing mogelijk niet stabiel blijft, dient deze onmiddellijk verder verdund te worden naar de uiteindelijke oplossing.

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

  Als voorbeeld, om een uiteindelijke oplossing te verkrijgen voor dieren die dagelijks 150 ml water per kg lichaamsgewicht consumeren kan het volgende schema gevolgd worden: maak een stockoplossing met 13,5 g diergeneesmiddel per liter; verdun dan deze oplossing a rato van 5% in het uiteindelijke drinkwater. Op die manier verkrijgt men een concentratie van 670 mg diergeneesmiddel per liter water. De oplossing bevat dan ongeveer 100 mg zink bacitracine per 150 ml. Deze drinkwateroplossing wordt ad libitum aan de dieren gegeven.

  De opname van gemedicineerd voeder en water hangt af van de klinische conditie van de dieren.

  Teneinde een juiste dosering te verkrijgen, dient de concentratie van het diergeneesmiddel dienovereenkomstig te worden aangepast.

  Bijvoorbeeld:

  Water opname (% lichaamsgewicht) Hoeveelheid diergeneesmiddel per liter drinkwater
  10% 1000 mg
  15% 670 mg
  20% 500 mg

  Een nieuwe oplossing dient dagelijks te worden bereid gedurende de volledige behandelingsperiode.

 • Contra-indicaties

  Overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of één van de hulpstoffen.

 • Bijwerkingen

  Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die net in deze bijsluiter worden vermeld, wordt verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 30 °C.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: onmiddellijk gebruiken.
  Houdbaarheid na verdunning of reconstitutie volgens instructies: 24 uur.

 • Registratiehouder

  Huvepharma N.V.