Neomycine

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Neomycine is een aminoglycoside antibioticum, werkt bacteriostatisch en bij een geringe concentratie verhoging bactericide.

Aminoglycosiden antibiotica penetreren gevoelige micro-organismen en hechten zich irreversibel aan de bacteriële 30 S ribosomen. Deze permanente interactie veroorzaakt misinterpretatie van de genetische code en incorporatie van onjuiste aminozuren in de bacteriële eiwitten. De binding van de aminoglycoside antibiotica aan de ribosomale subunits veroorzaken teven depletie van de ribosomen “pool” en remming van de bacteriële eiwitsynthese door interferentie met de initiatie omdat de penetratie via de bacteriële celmembraan een energie-afhankelijk proces is, wat geblokkeerd kan worden door divalente kationen (calcium en magnesium), hypermolariteit, een verlenging van de pH en anaerobiosis. Hierdoor kan de membraanpotentiaal en zodoende het transport mechanisme worden verstoord. Als gevolg van deze mechanismen zijn de aminoglycosiden veel minder werkzaam in anaerobisch milieu (abcessen) en bijv. sterk geconcentreerde zure urine. De beïnvloeding van het energie afhankelijke transport door de aminoglycosiden is tevens aanleiding tot het ontstaan van defecten in de bacteriële celmembraan. Hierdoor kunnen cytoplasmatische bouwstenen weglekken, wat uiteindelijk tot de dood van de bacterie leidt.

Neomycine heeft een breed spectrum activiteit tegen zowel Gram positieve bacteriën, waaronder stafylokokken en streptokokken, als tegen Gram negatieve bacteriën, inclusief E.coli. De activiteit tegen stafylokokken is hoger dan die tegen streptokokken.

Farmacokinetiek

Oraal (rund, varken, vleeskuiken, kalkoen)

Neomycine is een polycationisch antibioticum en is daarom sterk wateroplosbaar. Ze passeert niet of nauwelijks biologische membranen en wordt derhalve na orale toediening slecht opgenomen uit het maagdarmkanaal.

Intramammair (rund)

Na toediening van het product volgens het aanbevolen behandelingsschema, werden de volgende concentraties neomycine gemeten in de behandelde kwartieren:

  • 12 uur na de eerste toediening (onmiddellijk voor de 2e toediening): 27,2 mg/ml
  • 24 uur na de eerste toediening (onmiddellijk voor de 3e toediening): 29,9 mg/ml
  • 36 uur na de eerste toediening: 28,0 mg/ml
  • 48 uur na de eerste toediening: 4,9 mg/ml.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met (onder andere) neomycine: