Amprolium

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Amprolium is een coccidiostaticum dat tot de thiamineanalogen behoort. Amprolium interfereert als een competitieve antagonist van thiamine met de transportmechanismen van thiamine. Het verstoort het metabolisme van koolhydraten dat nodig is voor de vermenigvuldiging en de overleving van coccidia.

In-vitro studies hebben aangetoond dat thiamine door schizonten van Eimeria tenella en door darmcellen van de gastheer opgenomen kan worden via passieve diffusie of door een actief, energieën pH-afhankelijk proces. Amprolium heeft op een competitieve manier beide systemen geremd, maar de parasiet bleek echter gevoeliger voor amprolium dan de gastheer.

Zoals te zien bij met Eimeria maxima geïnoculeerde kippen resulteerde de toediening van Amprolium voor een deel in morfologisch abnormale macrogameten en oöcysten die beschouwd kunnen worden als de reden voor een verminderde sporulatie.

Farmacokinetiek

Amprolium wordt in geringe mate geabsorbeerd na orale toediening. De maximale geneesmiddelenconcentratie in het plasma wordt 4 uur later bereikt. Amprolium wordt hoofdzakelijk uitgescheiden via de faeces.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met amprolium: