Voor welke dieren is dit product bedoeld:

cowpighorsesheepcat

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Verkrijgbaar via cascade – Tekst van de originele SPC

Samenstelling

Per ml:
Glucose (in monohydraat vorm) 240 mg
Sorbitol 140 mg

Wachttijden

Vlees en slachtafval: 0 dagen
Melk: 0 dagen

Indicaties

 • Hypoglycemie als gevolg van stoornissen in het energiemetabolisme.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 500 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor infusie

 • Dosering

  Langzaam intraveneus

  Rund, paard: 250 – 500 ml
  Kalf, veulen: 50 – 100 ml
  Varken, schaap: 50 – 100 ml
  Big, hond: 10 – 50 ml

 • Contra-indicaties

  Algemene of lokale vochtophoping

 • Bijwerkingen

  Geen bekend

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Houdbaarheid in verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na openen van de primaire verpakking: 28 dagen.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Deze hypertonische oplossing dient strikt intraveneus en langzaam toegediend te worden. Zo niet, dan kan deze hypertonische oplossing pijn en irritatie op de injectieplaats veroorzaken.
Aangezien sorbitol reeds bestaande acidose kan verergeren, is toediening van het product niet aanbevolen bij dieren met ernstige acidose.

Gebruik tijdens dracht en lactatie
De veiligheid van het product bij drachtige dieren en dieren in lactatie is niet onderzocht. Men verwacht echter geen problemen bij gebruik van drachtige dieren of dieren in lactatie.

Overdosering
Overdosering kan leiden tot overhydratatie met verhoogde huidspanning, veneuze congestie en mogelijks ook long-
oedeem. Behandeling hiervan is zuiver symptomatisch.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen