Voor welke dieren is dit product bedoeld:

cowpighorsesheepgoatdogcat

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Verkrijgbaar via cascade – Tekst van de originele SPC

Samenstelling

Per ml:
Calcium (als calcium gluconaat monohydraat) 25 mg
Magnesium hypofosfiet (als hexahydraat) 52,9 mg

Wachttijden

Rund, schaap, geit, paard, varken
Vlees en slachtafval: 0 dagen

Rund, schaap, geit

Melk: 0 dagen

Indicaties

Preventie en behandeling van hypocalciëmie, hypomagnesiëmie of hypofosfatemie.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 500 ml

 • Farmaceutische vorm

  Injectievloeistof

 • Dosering

  Rund, schaap, geit, paard, varken, hond, kat
  Langzaam intraveneus, intramusculair of subcutaan.

  12,5 – 25 mg calcium en 26,5 – 52,9 mg magnesium
  hypofosfiet per kg lichaamsgewicht, overeenkomend met 0,5 – 1 ml product per kg lichaamsgewicht.
  De toediening kan indien nodig iedere 12 uur worden
  herhaald gedurende één tot twee dagen.

 • Contra-indicaties

  Niet gebruiken bij dieren met hartproblemen.

 • Bijwerkingen

  Bij intramusuclaire of subcutane toediening kunnen lokale weefselreacties op de injectieplaats worden waargenomen.
  Te snelle intraveneuze toediening kan hartritmestoornissen veroorzaken en kan fataal zijn. De symptomen van hypercalciëmie kunnen binnen 30 minuten na toediening optreden (tremor, opwinding, zweten, hypotonie, instorten).

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Houdbaarheid in verkoopverpakking: 60 maanden.
  Houdbaarheid na openen: onmiddelijk gebruiken, niet
  bewaren.

 • Registratiehouder

  Dopharma France

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
De oplossing moet voor toediening op lichaamstemperatuur worden gebracht.
Intraveneuze toediening moet langzaam gebeuren, bijvoorbeeld als een infusie, en dient onmiddelijk gestopt te worden als er bijwerkingen optreden. Verdeel het totaal te injecteren volume bij intramusculaire of subcutane toediening over verschillende injectieplaatsen om lokale reacties te beperken.
Het gebruik en hergebruik van dit product moet worden onderworpen worden aan een baten/risicoanalyse waarbij eerdere behandelingen, vooral op basis van calcium, in overweging worden genomen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie
De veiligheid van dit diergeneesmiddel tijdens dracht en lactatie is niet beoordeeld bij de doeldieren. Er worden echter geen problemen verwacht bij toediening tijdens dracht en/of lactatie.

Onverenigbaarheden
Compatibiliteit met andere diergeneesmiddelen moet worden onderzocht voordat de producten worden gemengd om neerslagvorming te voorkomen.