Diftovac lyofilisaat en diluent voor suspensie voor duiven

Terug naar het overzicht

Voor welke dieren is dit product bedoeld:

duif-2

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Verkrijgbaar via cascade – Tekst van de originele SPC

Samenstelling

Eén vaccinatiedosis bevat:
Levend duivenpokken virus, stam NJ: min.  104,0EID50*; max. 106,0EID50*
* EID50 = Ei infectieve dosering 50%

Originele verpakking bevat Diluent D.

Wachttijd

0 dagen

Indicaties

Voor actieve immunisatie van duiven tegen duivenpokken voor de reductie van de klinische symptomen en laesies gekoppeld aan een infectie met het duivenpokkenvirus.
Aanvang van immuniteit: ten laatste 21 dagen na vaccinatie zoals aangetoond bij een infectieproef.
Duur van de immuniteit: minimaal 9 maanden.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 50 doseringen  (lyofilisaat) + flacon 10 ml  (diluent)

 • Farmaceutische vorm

  Lyofilisaat en diluent voor suspensie.

 • Dosering

  Reconstitueer het gevriesdroogde product vlak voor het gebruik aseptisch in Diluent D.
  Instrumenten die worden gebruikt voor de reconstitutie van het vaccin en voor de toepassing moeten steriel zijn en vrij van restanten van chemisch desinfectiemiddel.

  Verenfollikel toediening:

  Reconstitueer de flacon met 50 doseringen in het flesje van 5 ml Diluent D.
  Reconstitueer de flacon met 100 doseringen in het flesje van 10 ml Diluent D.
  Pluk 10 – 15 veren van de mediale zijde van de poot en strijk het vaccin op de onbedekte follikels. Vaccin dosering voor elk dier is 0,1 ml.
  Vermijd bloeden van de onbedekte follikels bij de verenfollikel toediening omdat dit kan leiden tot een sterkte lokale reactie. Aanbrengen op een schone en droge huid. Desinfecteer de huid niet vóór de verenfollikel toediening.

  Subcutane toediening (aanbevolen):

  Reconstitueer de flacon met 50 doseringen in 10 ml Diluent D.
  Reconstitueer de flacon met 100 doseringen in 20 ml Diluent D.
  Eén dosering voor een subcutane vaccinatie is 0,2 ml. Breng subcutaan aan in de regio van de nek.
  Dien toe onder aseptische condities.
  Alleen steriele spuiten en naalden dienen te worden gebruikt.
  Goed schudden voor gebruik en af en toe tijdens toediening.

  Vaccinatie schema:

  Basis vaccinatie: de eerste injectie vanaf een leeftijd van 4 weken.
  Herhalingsvaccinatie: in de fokkerij bedreigd door infectie met het pokkenvirus: elke 9 maanden.
  In de fokkerij waar het risico op infectie relatief laag is, is jaarlijkse hervaccinatie voldoende.

 • Contra-indicaties

  Niet gebruiken bij ongezonde dieren of dieren die verdacht worden van enige ziekte.

 • Bijwerkingen

  Na toediening van 1 dosering bij toepassing met de verenfollikelmethode kunnen in zeldzame gevallen gezwollen follikels met een diameter van meer dan 5 mm zonder exudatie optreden. De zwelling verdwijnt binnen de 9 dagen.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaar en vervoer gekoeld (2 °C – 8 °C). Bescherm tegen vorst, licht en direct zonlicht.
  Het is belangrijk om zelfs kortstondige afwijkingen van de voorgeschreven opslagtemperatuur tot een minimum te beperken.
  Bewaar op een droge plaats.
  Lyofilisaat: Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 15 maanden.
  Diluent D: Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie volgens de aanwijzingen: 1 uur.
  Lees voor de complete productinformatie de SPC.

 • Registratiehouder

  Pharmagal Bio s.r.o.

  Registratienummer: 97/022/11-S

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen

Zeer beperkte horizontale verspreiding van de vaccinatiestam van de met verenfollikel methode gevaccineerde dieren naar niet-gevaccineerde dieren in nauw contact kan voorkomen, maar veroorzaakt geen tekenen van ziekte. Een reversie naar virulentie-onderzoek uitgevoerd in het laboratorium heeft aangetoond dat het vaccinvirus stabiel blijft na minstens 5 passages bij duiven.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Juiste vaccinatie zou moeten leiden tot lokale zwelling: post-vaccinatie plek op de vaccinatieplaats binnen 4 – 10 dagen na vaccinatie. Deze zwelling kan veranderen in een korst en verdwijnt geleidelijk binnen 4 – 6 dagen. Afwezigheid van een post-vaccinatie plek kan wijzen op een onjuiste toediening of vaccinatie van reeds geïmmuniseerde dieren.
Vermijd bloeding uit onbedekte follikels bij toediening via de veerfollikel toediening, omdat dit kan leiden tot een sterke lokale reactie.
Aanbrengen op een schone en droge huid. De huid niet ontsmetten voordat de veerfollikel toediening wordt aangebracht. Instrumenten die worden gebruikt voor reconstitutie van het vaccin en voor de toepassing moeten steriel zijn en vrij van restanten van chemisch desinfectiemiddel. De aanwezigheid van een ontsmettingsmiddel kan de potentie van het vaccin ongunstig beïnvloeden.
Het wordt aanbevolen om de voorkeur te geven aan de subcutane toedieningsweg.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In geval van accidentiële zelfinjectie, zoek onmiddellijk medisch advies en toon de bijsluiter of het etiket aan de arts.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het product is niet vastgesteld tijdens de leg. Daarom wordt aanbevolen om het gebruik van het vaccin tijdens de leg alleen te gebruiken in overeenstemming met de baten/risicobeoordeling door de behandelde dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel behalve het Diluent D. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.

Belangrijke onverenigbaarheden

Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel, uitgezonderd het diluent geleverd voor het gebruik met het product.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Een overdosering kan resulteren in een lichte toename van het aantal dieren dat lokale reacties vertoont zoals beschreven onder Bijwerkingen.