Atropine sulfurica 1%

Terug naar het overzicht

Voor welke dieren is dit product bedoeld:

cowpigcockturkeyhorsesheepgoatduif-2dogcat

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Tekst van de originele SPC

Samenstelling

Per ml:
Atropine sulfaat 10 mg

Wachttijden

0 dagen

Indicaties

 • Voor pijnverlichting en peristaltiek, bij enterospasmen, bij darmvaginitis, acute enteritis, slokdarmkrampen en obstructies, bij bronchiale spasmen.
 • Als stimulans van het ademhalingscentrum bij morfinevergiftiging.
 • Als tegengif in de intoxicaties met parasympathetomimetica (arecoline, vasoperif, norine, pilocarpine), evenals in de organofosforpreparaten (neguvon, chlorofos, diazinine enz.).
 • Ter preventie van cardiale en respiratoire syncope bij anesthesie met vluchtige verdovende middelen, ter vermindering van bronchiale secreties bij andere vormen van algemene anesthesie.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 20 ml / 150365

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie
  Heldere, kleurloze oplossing.

 • Dosering

  Subcutaan, maar het kan in ernstige gevallen (bij paarden en runderen) langzaam intraveneus worden geïnjecteerd.

  Rund:
  Algemeen:
  Subcutaan 0,03 – 0.05 g atropine, overeenkomend met 3 – 5 ml product.
  Als tegengif voor intoxicatie met parasympathetomimetica:
  Subcutaan 0,04 – 0,1 g atropine, overeenkomend met 4 – 10 ml product.
  Bronchiale spasmen:
  Intraveneus 0,03 – 0,04 g atropine, overeenkomend met 3 – 4 ml product.

  Paard:

  Algemeen:
  Subcutaan 0,03 – 0,05 g atropine, overeenkomend met 3 – 5 ml product.
  Als tegengif voor intoxicatie met parasympathetomimetica:
  Subcutaan 0,03 – 0,08 g atropine, overeenkomend met 3 – 8 ml product.
  Bronchiale spasmen:
  Intraveneus 0,02 – 0,03 g atropine, overeenkomend met 2 – 3 ml product.

  Schaap, varken, kalf, veulen, geit:

  Subcutaan 0, 005 – 0,01 g atropine, overeenkomend met 0,5 – 1 ml product.

  Hond, kat, vogel (kip, kalkoen en duif):
  Subcutaan, 0,001 – 0,005 g atropine, overeenkomend met 0,1 – 0,5 ml product.

 • Contra-indicaties

  Niet gebruiken bij dieren met een bekende overgevoeligheid voor atropine.

 • Bijwerkingen

  Agitatie of huiduitslag kan in zeldzame gevallen voorkomen.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren bij een temperatuur beneden 25 °C, in de originele verpakking, onder het regime voor giftige stoffen.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 21 dagen.
  Lees voor de complete productinformatie de SPC.

 • Registratiehouder

  S.C. Romvac Company S.A.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Het product met voorzichtigheid gebruiken bij dieren met nier- en / of leverinsufficiëntie, hoge bloeddruk, chronische bronchitis.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

De toediening van het product mag alleen onder veterinair medisch toezicht gebeuren.
Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient
De algemene regels voor het vermijden van het biologische risico door het gebruik van naalden en spuiten moet worden gerespecteerd.
In geval van accidentele injectie van het product of van allergieën veroorzaakt door contact met de huid, onmiddellijk een arts raadplegen en de bijsluiter of het etiket tonen. Mensen met overgevoeligheid voor een van de componenten van het product moeten contact ermee vermijden.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Het kan tijdens de dracht, lactatie of de leg worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Onbekend

Belangrijke onverenigbaarheden

Wees voorzichtig bij gebruik met andere alkaloïden (dit kan het effect van atropine versterken of blokkeren). Fenothiazines (hebben hetzelfde antimuscarinerge effect als atropine) kunnen synergetische effecten veroorzaken op het effect van atropine.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De aanbevolen doseringen dienen in acht te worden genomen. Bij overdosering kunnen de volgende verschijnselen optreden: uitdroging van het wang-
slijmvlies, mydriasis, agitatie en tachycardie.
In geval van acute vergiftiging moet symptomatische therapie worden gestart en moeten algemene maatregelen ter ondersteuning van het dier worden genomen.