Neomycine 50 Coophavet

Terug naar het overzicht

Registratienummer:

FR/V/0359766 8/1992
Op diergeneeskundig voorschrift

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld:

cowpigcockturkeyduckgoosefazant-2parelhoender-2sheepgoatrabbit

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Verkrijgbaar via cascade – Tekst van de originele SPC

Samenstelling

Per gram:
neomycine (als neomycine sulfaat): 500 000 IE

Wachttijden

Rund, schaap, geit:
(orgaan)vlees: 14 dg
melk: niet gebruiken bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Varken, konijn:
(orgaan)vlees: 14 dg

Pluimvee:
(orgaan)vlees: 14 dg
eieren: 0 dg

Indicaties

Rund (kalf), varken, pluimvee, schaap (lam), geit (lam), konijn:

 • Curatieve behandeling van gastro-intestinale infecties door kiemen gevoelig voor neomycine.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (kalf), varken, schaap (lam), geit (lam), konijn:
  Oraal via drinkwater, melk of vloeibare voeding.
  20 000 IE – 30 000 IE neomycine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 0,4 – 0,6 g product per 10 kg lichaamsgewicht per dag) verdeeld over 2 toedieningen gedurende 3 – 5 dagen.

  Pluimvee:
  Oraal via het drinkwater.
  20 000 IE – 30 000 IE neomycine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 40 tot 60 gram product per 1 000 kg lichaamsgewicht per dag) gedurende 3 – 5 dagen.

  De hoeveelheid gemedicineerd drinkwater, melk of vloeibare voeding opgenomen door dieren is afhankelijk van hun fysiologische en klinische toestand. Ten einde een juiste dosering neomycine per kg lichaamsgewicht te berekenen, dient de hoeveelheid op te lossen poeder gerelateerd te zijn aan het lichaamsgewicht.

 • Contra-indicaties
  • overgevoeligheid voor aminoglycosiden
 • Bijwerkingen

  Geen bekend

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 30 maanden.
  Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.

 • Registratiehouder

  Dopharma France

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Voor gebruik steeds oplossen in melk, vloeibaar voedsel of drinkwater.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient
Personen met een bekende overgevoeligheid voor aminoglycosiden dienen contact met het product te vermijden.
Bij toevallig contact met de ogen, was overmatig met water, win deskundig medisch advies in en toon de bijsluiter/etiket.
Zwelling van het gezicht, de lippen of ogen of ademhalingsmoeilijkheden zijn ernstigere symptomen en vereisen onmiddellijke medische aandacht.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Studies in laboratoriumdieren hebben geen teratogene effecten aangetoond. De veiligheid van het product is niet geëvalueerd bij de doeldieren.
Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelende dierenarts.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Niet-oligurisch nierfalen is de gebruikelijke klinische situatie tijdens vergiftiging met aminoglycosiden; het is over het algemeen omkeerbaar, hoewel genezing kan worden vertraagd. De nierfunctie goed monitoren tijdens de behandeling.


Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Toediening van corticosteroïden bij laboratoriumdieren kunnen embryotoxische effecten veroorzaken. Met uitzondering van het gebruik van het product voor partusinductie bij runderen, worden corticosteroïden afgeraden voor gebruik bij dieren in het laatste deel van de dracht.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Omdat corticosteroïden de immuunrespons op vaccinatie kunnen verminderen, dient dexamethason niet gebruikt te worden op het moment van vaccinatie. Gelijktijdig gebruik met NSAIDs kan ulceratie in het maagdarmkanaal verergeren.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Een overdosering kan slaperigheid en lethargie induceren bij paarden.