Iodure Veto-veine

Terug naar het overzicht

Voor welke dieren is dit product bedoeld:

cow

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Verkrijgbaar via cascade – Tekst van de originele SPC

Samenstelling

Per ml:
Natriumjodide 160 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: nul dg; melk: nul dg

Indicaties

Rund:

Behandeling van actinobacillose veroorzaakt door Actinobacillus lignieresi.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 250 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund:

  Toediening via langzame intraveneuze injectie.

  80 mg natriumjodide per kg lichaamsgewicht, overeenkomend met 50 ml per 100 kg lichaamsgewicht, na 5 dagen te herhalen.

  Voor de meest ernstige gevallen kan de behandeling met tussenpozen van 2 of 3 dagen worden herhaald. Het is raadzaam om het behandelde dier nauwlettend te monitoren om jodiumvergiftiging, als gevolg van een overdosis, te voorkomen.

 • Contra-indicaties

  Niet gebruiken in geval van hyperthyreoïdie of vergevorderde dracht. Niet toedienen aan ernstig uitgedroogde dieren of bij nierinsufficiëntie.

 • Bijwerkingen

  Risico op allergie.
  Intolerantiereacties kunnen worden waargenomen op de injectieplaats (flebitis).

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Houdbaarheid in verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na openen: onmiddellijk gebruiken, niet bewaren.

 • Registratiehouder

  Dopharma France
  FR/V/6109089 1/1992

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Niet subcutaan toedienen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Injecteer het product langzaam intraveneus.
Er dient onmiddellijk gestopt te worden met de injectie bij verhoogde afscheiding van traanvocht/tranen, ademhalingsproblemen of hartritmestoornissen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Geen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Niet gebruiken bij vergevorderde dracht.
Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten-risicobeoordeling door de behandelende dierenarts

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)
Niet bekend.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
In geval van overdosering kunnen symptomen van jodiumvergiftiging optreden: tranenvloei, loopneus, anorexia, hartproblemen. Jonge dieren zijn gevoeliger voor een overdosis. De behandeling is symptomatisch bij het stoppen van de toediening.

Onverenigbaarheden
Niet bekend.