T.S.-Sol® 20/100

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 7611 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pigcock

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
trimethoprim 20 mg
sulfamethoxazol 100 mg

Wachttijden

Vleesvarken: vlees en slachtafval: 8 dg; IKB: 8 dg

Vleeskuiken: vlees en slachtafval: 5 dg

Indicaties

Vleesvarken:

 • acute of chronische enteritis veroorzaakt door Salmonella cholerasuis en een aantal andere Salmonella– species;
 • speendiarree veroorzaakt door ß-hemolytische K88-positieve, K99-positieve of 987P Escherichia coli stammen;
 • secundaire bacteriële infecties met Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus spp en Glaesserella (Haemophilus) parasuis optredend bij influenza of Aujeszky.

 Vleeskuiken:

 • colibacillosis veroorzaakt door Escherichia coli;
 • coryza (acute snot) veroorzaakt door Haemophilus paragallinarium;
 • enteritis veroorzaakt door Salmonella enteritidis en andere Salmonella spp.

Overige details

 • Verpakking

  Can 5 liter

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor oraal gebruik

 • Dosering

  Vleesvarken:
  Oraal, via het drinkwater
  5 mg trimethoprim en 25 mg sulfamethoxazol per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 2,5 ml product per 10 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 4 – 7 dagen.

  Vleeskuiken:
  Oraal, via het drinkwater
  7,5 mg trimethoprim en 37,5 mg sulfamethoxazol per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 37,5 ml product per 100 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 dagen.

  De drinkwateropname kan afnemen bij kippen die T.S.Sol® 20/100 in het drinkwater krijgen, vooral bij hogere doseringen (>2 liter product per 1 000 lier water). Probeer de dagdosering daarom te verdelen over een zo lang mogelijke periode.

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen vorst.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 12 maanden.
  Houdbaarheid van het gemedicineerde drinkwater: niet bewaren, direct gebruiken.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Ernstig zieke dieren kunnen een verminderde eetlust en een veranderd drinkpatroon hebben en dienen dientengevolge parenteraal gemedicineerd te worden. Bij een veranderde voeder of drinkwateropname bij vogels dient de concentratie zodanig aangepast te worden dat de aanbevolen dosering wordt gerealiseerd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor trimethoprim en sulfamethoxazol worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en mogelijke contactdermatitis dient bij de verwerking en/of toepassing direct huidcontact en inademing vermeden te worden. Draag daartoe een stofmasker en handschoenen.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.