Registratienummer:
REG NL 8076 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pigcock

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
trimethoprim 20 mg
sulfamethoxazol 80 mg

Wachttijden

Varken: vlees en slachtafval: 5 dg; IKB: 5 dg

Slachtkip: vlees en slachtafval: 7 dg

Indicaties

Varken:

 • pleuropneumonie veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae;
 • neonatale en speendiarree veroorzaakt door Escherichia coli;
 • sepsis en meningitis veroorzaakt door E. coli;
 • infectieuze polyserositis veroorzaakt door Haemophilus suis;
 • salmonellosis;
 • pneumonie, polyarthritis en meningoencephalitis veroorzaakt door Streptococcus suis;
 • dermatitis veroorzaakt door Staphylococcus hyicus.

Slachtkip:

 • pullorum veroorzaakt door Salmonella Pullorum;
 • paratyphoid infectie veroorzaakt door Salmonella Typhimurium;
 • cholera veroorzaakt door Pasteurella multocida;
 • infectieuze coryza veroorzaakt door Haemophilus gallinarum.

Overige details

 • Verpakking

  Can 5 liter

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor oraal gebruik

 • Dosering

  Varken:
  Oraal, via het drinkwater
  24 mg sulfamethoxazol en 6 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 3 ml product per 10 kg lichaamsgewicht), gedurende 4 – 7 dagen.

  Slachtkip:
  Oraal, via het drinkwater
  24 mg sulfamethoxazol en 6 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 3 ml product per 10 kg lichaamsgewicht), gedurende 4 – 7 dagen.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen vorst.
  In het donker bewaren.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid van de vooroplossing: 24 uur.
  Houdbaarheid van het gemedicineerde drinkwater: 24 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Ernstig zieke dieren kunnen een verminderde eetlust en een veranderd drinkpatroon hebben en dienen dientengevolge parenteraal gemedicineerd te worden.

Bij een veranderde drinkwateropname bij vogels dient de concentratie zodanig aangepast te worden dat de aanbevolen dosering wordt gerealiseerd.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in de gevoeligheid van bacteriën voor sulfonamides, worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Onoordeelkundig gebruik van het middel kan het aantal bacteriën dat resistent is tegen sulfonamides verhogen en kan daardoor de effectiviteit van behandeling met andere sulfonamides verminderen, als gevolg van kruisresistentie.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Sulfamethoxazol heeft een hoge therapeutische index. De normale dosering voor oraal gebruik is 12,5 – 25 mg/kg lichaamsgewicht, waar de LD50 in de meest gevoelige diersoort 2 300 mg/kg lichaamsgewicht bedraagt na orale toediening.

Trimethoprim heeft eveneens een hoge therapeutische index. De normale dosering voor oraal gebruik is 2,5 – 5 mg/kg lichaamsgewicht, waar de LD50 in de meest gevoelige diersoort 200 mg/kg lichaamsgewicht bedraagt na orale toediening.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.