Flubendazole 5% Topdressing

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 101467 / URA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
flubendazol 50 mg

Wachttijden

Varken: vlees en slachtafval: 5 dg

Indicaties

Varken:

Worminfecties veroorzaakt door:

 • Metastrongylus apri;
 • Ascaris suum;
 • Hyostrongylus rubidus;
 • Oesophagostomum dentatum;
 • Trichuris suis;
 • Strongyloides ransomi.

Overige details

 • Verpakking

  Emmer 5 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Varken:
  Oraal, over het voer
  Eenmalig 5 mg flubendazol per kg lichaamsgewicht (overeenkomend  met 1 g product per 10 kg lichaamsgewicht).

  Voor gebruik in individuele dieren op bedrijven waar slechts een klein aantal dieren het middel toegediend krijgt. Grotere groepen dienen te worden behandeld met gemedicineerd voer. De vereiste hoeveelheid product dient te worden toegevoegd aan de geschatte hoeveelheid van de dagelijkse portie voer voor elk individueel dier in een emmer of soortgelijke bak en dient grondig te worden vermengd.

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen vorst.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na opening van de emmer: 3 maanden.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Bij individuele toepassing als topdressing dient de hoeveelheid voer waaraan de topdressing wordt toegevoegd zodanig te zijn dat met redelijke zekerheid kan worden aangenomen, dat de aanbevolen dosering wordt opgenomen.
De volgende situaties dienen vermeden te worden, omdat zij de ontwikkeling van resistentie bevorderen en uiteindelijk kunnen leiden tot ondoeltreffendheid van de behandeling:

 • herhaald gebruik van anthelmintica van eenzelfde groep gedurende een langere periode;
 • onderdosering, door onderschatting van het lichaamsgewicht, onjuiste toediening van het product of een niet of onjuist gekalibreerd doseerapparaat (indien van toepassing).

Vermoedelijke klinische gevallen van resistentie tegen anthelmintica moeten nader onderzocht worden door middel van geschikte tests (bijv. Faecal Egg Count Reduction Test). Wanneer het resultaat van de test(s) duidelijk wijst op resistentie tegen een bepaald anthelminticum, moet een anthelminticum van een andere groep met een ander werkingsmechanisme worden toegediend.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

De behandeling met Flubendazole 5% Topdressing geeft alleen optimale resultaten, wanneer tegelijkertijd een strikte hygiëne van het hok en de ligplaatsen in acht genomen wordt.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties en contactdermatitis bij de be- of verwerking en/of toepassing dienen direct huidcontact en inademing vermeden te worden.

Draag daartoe handschoenen en een stofmasker.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

In verband met mogelijke embryotoxische effecten dient aan het begin van de dracht terughoudendheid te worden betracht ten aanzien van het gebruik van dit middel.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Doses flubendazole in het voer van 250 ppm of meer kunnen tot tijdelijke diarree leiden (zachte of vloeibare feces), zonder dat de klinische gedragingen of prestaties van de dieren worden aangetast.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.