Barcodelijst: een nieuwe service

Van verschillende klanten kregen we de vraag of we een overzicht van barcodes (EAN-codes) ook beschikbaar kunnen stellen op onze website. Naast het overzicht barcodes in onze prijslijst en de vermelding van  de barcode op elke productpagina in het compendium, hebben we nu ook een actuele barcodelijst beschikbaar op onze website. U vindt deze op onze Downloads pagina. Download het overzicht hier.

news

Intra Dysovinol in het nieuws

Afgelopen voorjaar heeft Intracare, de registratiehouder van Intra Dysovinol, haar medewerking verleend om dit product via de media extra onder de aandacht te brengen.

 

BOERDERIJ, uitgave april 2021

Snelle aanpak dysenterie

Diarree door Brachyspira hyodysenteriae zonder antibiotica onder controle met Intra Dysovinol

Met een diergeneesmiddel op basis van zinkchelaat is dysenterie veroorzaakt door Brachyspira hyodysenteriae snel aan te pakken. Al de tweede dag stopt de diarree. De varkens lopen daardoor amper een groeiachterstand op en de verspreiding van de ziekte stopt, blijkt uit onderzoek door Intracare en GD.

Lees heel het artikel (pdf)  => Opgeslagen op de Marketingschijf

 

PIG PROGRESS, 24 maart 2021

Non-antibiotic medication against swine dysentery

Bit by bit, the toolbox for controlling swine dysentery has become emptier in recent years. There is a global trend to limit the use of antibiotics as much as possible, and zinc oxide will also no longer be allowed at prophylactic levels in 2022. It is time for a new addition to the toolbox.

Lees heel het artikel op de website van PigProgress

news

Wijziging positieve lijst IKB varken

Graag informeren wij u over een update van de positieve lijst van IKB Nederland / IKB varken. De herziene versie van 1 april 2022 vindt u hier. Het gaat om enkele producten die gewijzigd, toegevoegd of verwijderd zijn.

De positieve lijst diergeneesmiddelen voor IKB-Varkensbedrijven bevat de enige antibiotica die bij IKB waardige varkens mogen worden toegepast.

Een overzicht van al onze producten geregistreerd voor varken kunt u hier vinden.

Nieuwe bedrijfsvideo!

Begin mei hadden we Oscar & Emmy en Dutch Drone Gods op bezoek om onze nieuwe bedrijfsfilm op te nemen. Onze collega’s bleken geboren figuranten te zijn!

Afgelopen maand is hard gewerkt aan de montage van de video. We zijn trots en blij dat we het resultaat nu met jullie kunnen delen!

Bekijk de video hier:

 

news

GD hittetool voorspelt mate van hittestress

Volgens de weersvoorspellingen staan weer enkele zeer warme dagen voor de deur. Om varkens goed door deze warme periode heen te helpen geeft de GD enkele praktijkadviezen. Bovendien heeft de GD een tool ontwikkeld die regiogericht een wekelijkse voorspelling geeft over de mate van hittestress.
De weersvooruitzichten voorspellen weer enkele (zeer) warme dagen. Om te voorkomen dat een varkenshouder wordt verrast door hittestress, heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) een nieuwe tool ontwikkelt. Daarmee verstrekt ze aan de varkenshouders regionaal gericht een wekelijkse voorspelling van de mate van hittestress. Daarmee kan de varkenshouder beter anticiperen op wat komen gaat. Om van deze dienstverlening gebruik te maken dient hij zich aan te melden op de website van de GD: site van de Gezondheidsdienst voor Dieren: klik hier >.

Stalklimaat

Om grote problemen bij de varkens te voorkomen is een goed stalklimaat cruciaal. Volgens de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) kunnen enkele managementmaatregelen het de varkens wat aangenamer maken ten tijde van warme perioden. De GD onderstreept dat een goed geïsoleerde stal heel belangrijk is. Daarbij is de aanvoer van gekoelde lucht uiteraard gunstig voor de staltemperatuur. In de kraamstal is vooral zaak om rekening te houden met het biggennest. Hoge temperaturen van het biggennest zijn voor de kraamstalzeugen ongunstig. Daarom adviseert de GD om de nesten zo veel mogelijk af te dichten, zodat de biggen een warm nest hebben en de zeug over een koelere omgeving beschikt. Verder is het advies om de vloerverwarming in het biggennest niet te lang te laten aanstaan. Na één week is de vloerverwarming normaliter niet meer nodig. Water is erg belangrijk voor het afkoelen van de varkens. Daarom is het van groot belang dat varkens in warme perioden kunnen beschikken over voldoende koel drinkwater. Controleer ook het debiet van de drinknippels. Door de betonnen vloer nat te sproeien is het water bovendien te gebruiken voor het maken van koele plekken.

Kraamzeugen

Specifiek voor de kraamzeugen adviseert de GD om ze kleinere porties voer verdeeld over de dag te geven en dit zo veel mogelijk tijdens koelere perioden te doen. Zeker bij kraamzeugen moet de watervoorziening tiptop in orde zijn. Controleer eventueel de temperatuur van het water. Koel water (10 tot 15 graden Celsius) heeft een positief effect bij kraamstalzeugen vergeleken met water van 22 graden. Gebruik desnoods en indien mogelijk de voerbak/trog als extra waterbak. Mocht een zeug al tekenen hebben van hittestress, dan adviseert de GD de zeug af te koelen door koel water over haar te sproeien. Volgens de GD toont een experiment met het verstrekken van water van verschillende temperaturen (10, 15, 22 graden) aan zeugen dat het koelere water tijdens warme perioden een gunstig effect had op voer- en wateropname, geschatte melkproductie, lichaamstemperatuur, ademhalingsfrequentie, gemiddelde speengewicht van de biggen en de gemiddelde groei van de biggen. Gezien de resultaten lijkt het erop dat water dat kouder is dan 15 graden bij hoge temperaturen een positief effect heeft op zowel de zeug als de biggen.

Vleesvarkens

Controleer ook bij de vleesvarkens de hoeveelheid water en de kwaliteit van het voer. Ook deze categorie neemt tijdens koelere perioden meer voer op. Een afdeling die minder vol ligt, zal minder problemen ondervinden van de warmte, omdat varkens verder uit elkaar kunnen liggen. De GD adviseert om ook hier koelte te creëren door te sproeien of de vloer nat te maken.

 

Bron: Gezondheidsdienst voor Dieren via Pigbusiness.nl

news

WUR waarschuwt vakantiegangers voor AVP-insleep

WUR doet deze week een oproep aan Nederlandse vakantiegangers om tijdens hun verblijf in het buitenland veel aandacht te schenken aan hun eten en handelen om zo te voorkomen dat ze ongewild het AVP-virus mee naar Nederland nemen.
Met name Nederlanders die deze zomer een reis hebben gepland naar Duitsland, Polen, Roemenië, Rusland, China of een ander Europees of een Aziatisch land worden door WUR opgeroepen ervoor te zorgen dat ze geen Afrikaanse varkenspest (AVP) verspreiden c.q. mee terugnemen. WUR onderstreept dat in veel landen deze ziekte heerst onder varkens en/of wilde zwijnen.

Dichtbij

Om vakantiegangers erop te wijzen dat het virus zich via menselijk handelen over een grote afstand kan verspreiden wijst WUR op de besmetting onlangs van een varkenshouderij in Emsbüren, op slechts 15 km van de Nederlandse grens. „Dat is opeens heel dichtbij. Gelukkig is het zo dat mensen niet gevoelig zijn voor het virus, maar we willen wel voorkomen dat het in Nederland komt”, onderstreept de WUR in haar persbericht.

Maatregelen

De WUR adviseert vakantiegangers enkele regels in acht te nemen. „Varkensvlees en besmette etensresten zijn belangrijke overdragers van de varkenspest. Door daar voorzichtig mee om te gaan, kun je helpen verspreiding te voorkomen,” onderstreept WUR. Zo is hun advies om geen varkensproducten mee terug naar Nederland te nemen. Geen etensresten in de natuur achter te laten, maar ze in een goed afgesloten afvalbak te deponeren. Geen etensresten voeren aan varkens en wilde zwijnen, niet in het buitenland en niet in Nederland.

Bron: WUR via pigbusiness.nl

18 maart: de dag van de slaap!

Volwassen mensen hebben gemiddeld 8 uur per etmaal slaap nodig, hetgeen we meestal aan een stuk door doen. Een goede nachtrust kunnen we dan ook zeker waarderen. Dieren houden er echter hele andere slaapgewoontes op na.

Koeien liggen veel. Zo’n 10-15 uur per dag is de koe aan het herkauwen, rusten en dommelen.  Echt slapen doet een koe slechts zo’n 3-4 uur per dag. Van die tijd is de koe ongeveer een uur tot 1.5 uur in de zogeheten REM-slaap. Dit doet ze echter niet aan één stuk, want door de houding die ze aannemen in de diepe slaap wordt de slokdarmuitgang geblokkeerd.

Paarden slapen zo’n 3 uur en kunnen ook staand slapen. Voor de REM-slaap moet een paard echter ook gaan liggen.

Schapen en geiten slapen zo’n 4-5 uur per dag. Varkens daarentegen slapen, net als mensen, zo’n 8 uur per dag. En kippen zelfs 12!

Bij honden verschilt het heel erg per leeftijd, een volwassen hond slaapt gemiddeld 12-14 uur. Katten slapen ongeveer evenveel, gemiddeld 12-16 uur per dag.

Bij dolfijnen slaapt maar één hersenhelft tegelijk. Een dolfijn slaapt dan ook met één oog open. Sommige vissen slapen zelfs helemaal niet…

Dat zijn aardig wat verschillen.

Het aantal uren slaap staat in verband met een aantal dingen:

  • De slaapduur is het laagst in herbivoren, waarschijnlijk omdat ze langer de tijd nodig hebben om via begrazing hun lichaam te voorzien van voldoende voedsel.
  • Ook gewicht zou een rol spelen, zwaardere dieren slapen minder.
  • Prooidieren moeten een stuk alerter zijn dan roofdieren, dus slapen ze ook een stuk korter.

Daarbij slaapt een kudde prooidieren nooit allemaal tegelijk, zodat het gevaar altijd in de gaten gehouden kan worden. Mooi hoe dat allemaal geregeld wordt door moeder natuur.

Best een interessant onderwerp dus, dat slapen!

 

Referenties:

Sweere, Y. Slaap bij Dieren. Dier & Arts, 11-2012, 354-357
https://www.tinleygedragstherapievoordieren.nl/uploads/2/4/5/3/24533935/slaap_bij_dieren_dier-en-arts_11_2012.pdf

Tilmovet® 300 mg/ml (REG NL 122328) vervangt Tildosin® 300 mg/ml (REG NL 117947)

Tilmovet® 300 mg/ml vervangt Tildosin® 300 mg/ml (REG NL 117947) als gevolg van de nieuwe wetgeving diergeneesmiddelen die per 28 januari jl. actief is geworden.

De (geregistreerde) eigenschappen van Tilmovet® 300 mg/ml komen overeen met de eigenschappen van Tildosin® 300 mg/ml.

De belangrijkste eigenschappen van Tilmovet® 300 mg/ml:

  • Bevat tilmicosine 300 mg/ml
  • Geregistreerd voor rund en schaap
  • Groot verdelingsvolume
  • De halfwaardetijd na subcutane injectie bij het rund is 2-3 dagen

Bekijk hier de uitgebreide productinformatie van Tilmovet® 300 mg/ml.

 

Toltrazuril orale suspensie voor biggen met verkorte wachttijd

Al enkele jaren kon u bij Dopharma Dozuril® Pig 50 mg/ml verkrijgen, een suspensie met toltrazuril voor orale toediening aan jonge biggen (3 tot 5 dagen oud). Dit was een toelating van Lavet. De wachttijd voor biggen was 77 dagen. Uit de praktijk leerden we dat dit te lang is voor biggen die op 10 weken leeftijd geslacht worden. Gemotiveerd door deze feedback heeft Dopharma zelf residuonderzoek gedaan en hebben we een nieuwe toelating gekregen met 61 dagen wachttijd! Vanaf heden vervangt deze nieuwe Dozuril® 50 mg/ml de oude Dozuril Pig 50 mg/ml.

Beide producten zijn toegelaten ter voorkoming van klinische symptomen van coccidiose bij neonatale biggen (3 – 5 dagen oud) op bedrijven met een bevestigde voorgeschiedenis van coccidiose veroorzaakt door Isospora suis.

Naast de significante verkorting van de wachttijd is de nieuwe Dozuril 50 mg/ml ook langer houdbaar na openen. Dit was 3 maanden en is nu 6 maanden.

Bekijk de uitgebreide productinformatie online

Dopharma nu volledig eigenaar van Ripac-Labor

Op 1 september 2017 heeft Dopharma 65% van de aandelen van Ripac-Labor, een Duitse producent van bedrijfsspecifieke vaccins, overgenomen. Sindsdien heeft Dopharma samen met Mevrouw Dagmar Köhler-Repp, beherend aandeelhoudster, Ripac-Labor verder ontwikkeld.

Al sinds 2014 heeft Dopharma uitgebreide ervaring opgedaan in de verkoop, distributie en productie van bedrijfsspecifieke vaccins. We zien dit type profylaxe als een belangrijk strategische focus in diergezondheidsoplossingen en Dopharma zal hierin blijven investeren.

Om deze reden is Dopharma met mevrouw Köhler-Repp overeengekomen om ook de resterende aandelen van haar over te nemen. Dit heeft tot gevolg dat zij per 31 juli 2021 haar werkzaamheden voor Ripac-Labor heeft beëindigd.

Ripac-Labor wordt nu vertegenwoordigd door de heer Heiko Rüdiger als Managing Director. Hij werkt sinds eind 2020 voor Ripac-Labor en zal de leiding voeren van dit onderdeel van de Dopharma Groep.

Met Ripac-Labor blijven we ons inzetten voor de levering en verbetering van deze belangrijke vaccins in Europa, zodat u als onze gewaardeerde klant zeker bent van de beschikbaarheid van de vaccins.

Deze ontwikkeling betekent voor Ripac-Labor dat er meer geïnvesteerd zal worden in de kwaliteit van de producten en dienstverlening. Daarnaast maakt de vergroting van de productiecapaciteit het mogelijk om aan de vraag naar bedrijfsspecifieke vaccins te voldoen, niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Heiko Rüdiger (in Duits of Engels) / Erik Pieke (Nederlands).

hruediger@ripac-labor.de
+49 175 4709368

e.pieke@dopharma.com
+31 162 582000