Dopharma nu volledig eigenaar van Ripac-Labor

Op 1 september 2017 heeft Dopharma 65% van de aandelen van Ripac-Labor, een Duitse producent van bedrijfsspecifieke vaccins, overgenomen. Sindsdien heeft Dopharma samen met Mevrouw Dagmar Köhler-Repp, beherend aandeelhoudster, Ripac-Labor verder ontwikkeld.

Al sinds 2014 heeft Dopharma uitgebreide ervaring opgedaan in de verkoop, distributie en productie van bedrijfsspecifieke vaccins. We zien dit type profylaxe als een belangrijk strategische focus in diergezondheidsoplossingen en zullen hierin blijven investeren.

Om deze reden is Dopharma met mevrouw Köhler-Repp overeengekomen om ook de resterende aandelen van haar over te nemen. Dit heeft tot gevolg dat zij per 31 juli 2021 haar werkzaamheden voor Ripac-Labor heeft beëindigd.

Ripac-Labor wordt nu vertegenwoordigd door de heer Heiko Rüdiger als Managing Director. Hij werkt sinds eind 2020 voor Ripac-Labor en zal de leiding voeren van dit onderdeel van de Dopharma Groep.

Met Ripac-Labor blijven we ons inzetten voor het levering en verbetering van deze belangrijke vaccins in Europa, zodat u als onze gewaardeerde klant zeker bent van de beschikbaarheid van de vaccins.

Deze ontwikkeling betekent voor Ripac-Labor dat er meer geïnvesteerd zal worden in de kwaliteit van de producten en dienstverlening. Daarnaast maakt de vergroting van de productiecapaciteit het mogelijk om aan de vraag naar bedrijfsspecifieke vaccins te voldoen, niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Heiko Rüdiger (in Duits of Engels) / Erik Pieke (Nederlands).

[email protected]
+49 175 4709368

[email protected]
+31 162 582000

Uitbreiding indicatie Na-salicylaat 100% voor varkens

Dopharma blijft continue werken aan nieuwe producten en productverbeteringen om samen met u de behandelingsmogelijkheden uit te breiden!

Recent heeft Dopharma goedkeuring gekregen voor een extra indicatie voor het gebruik van Na-salicylaat 100%.

Bij varkens is het gebruik nu officieel toegelaten voor de volgende indicatie:
“Om de normalisatie van de ademhaling te bevorderen en het hoesten te verminderen bij luchtweginfecties in combinatie met een gelijktijdige antibioticum therapie”.

De impact op het dierenwelzijn is groot; hoesten en benauwdheid kost ontzettend veel energie en geeft stress voor de dieren.

U kunt vanaf nu Na-salicylaat 100% in dergelijke situaties inzetten naast Dophexine® 20 mg/g. Dophexine 20 mg/g helpt om het taaie slijm, wat het hoesten mede veroorzaakt, beter ophoestbaar te maken. Daarmee vermindert de kans op secundaire infecties en herstellen de dieren sneller.

De sterke punten van Na-salicylaat zijn:

 • NSAID: koortswerend, pijnstillend
 • Zeer goed wateroplosbaar: 300x beter dan acetylsalicylzuur
 • Na-Salicylaat 100% is toegelaten voor gebruik in kalveren én varkens
 • Verkrijgbaar in een handzame, hersluitbare 1 kg pot en 5 kg emmer
 • Geen wachttijd
news

Wijziging positieve lijst IKB varken

Graag informeren wij u over een update van de positieve lijst van IKB Nederland / IKB varken. De herziene versie van 1 juli 2021 vindt u hier. Het gaat om enkele producten die gewijzigd, toegevoegd of verwijderd zijn.

De positieve lijst diergeneesmiddelen voor IKB-Varkensbedrijven bevat de enige antibiotica die bij IKB waardige varkens mogen worden toegepast.

Een overzicht van al onze producten geregistreerd voor varken kunt u hier vinden.

Kalverdiarree? Locatim® biedt de helpende hand!

 

Kalverdiarree is voor u als veehouder een bekend en gevreesd probleem. Met Locatim geeft u uw kalveren bescherming en een sterke start. Gezonde dieren geven betere resultaten en meer werkplezier!

Een eenvoudige toediening via de bek van een klein volume aan geconcentreerde antilichamen zorgt ervoor dat uw kalveren snel na de geboorte beschermd zijn tegen E.coli diarree.

Locatim is een immuunmodulerend diergeneesmiddel. Het bevat geconcentreerde en gezuiverde antistoffen tegen de belangrijkste veroorzakers van neonatale diarree, verkregen uit het colostrum van hypergeïmmuniseerde koeien.

Voor een preventieve aanpak verstrekt u het product zo snel mogelijk na de geboorte (bij voorkeur binnen 4 uur). Op deze manier zorgt u ervoor dat de antilichamen, aanwezig in Locatim, de darmwand nog kunnen passeren richting bloed en zo bescherming kunnen bieden tegen diarree.

Vraag uw dierenarts naar Locatim om samen neonatale diarree aan te pakken!

Bekijk de productpagina

news

Intra Dysovinol in het nieuws

Afgelopen voorjaar heeft Intracare, de registratiehouder van Intra Dysovinol, haar medewerking verleend om dit product via de media extra onder de aandacht te brengen.

 

BOERDERIJ, uitgave april 2021

Snelle aanpak dysenterie

Diarree door Brachyspira hyodysenteriae zonder antibiotica onder controle met Intra Dysovinol

Met een diergeneesmiddel op basis van zinkchelaat is dysenterie veroorzaakt door Brachyspira hyodysenteriae snel aan te pakken. Al de tweede dag stopt de diarree. De varkens lopen daardoor amper een groeiachterstand op en de verspreiding van de ziekte stopt, blijkt uit onderzoek door Intracare en GD.

Lees heel het artikel (pdf)  => Opgeslagen op de Marketingschijf

 

PIG PROGRESS, 24 maart 2021

Non-antibiotic medication against swine dysentery

Bit by bit, the toolbox for controlling swine dysentery has become emptier in recent years. There is a global trend to limit the use of antibiotics as much as possible, and zinc oxide will also no longer be allowed at prophylactic levels in 2022. It is time for a new addition to the toolbox.

Lees heel het artikel op de website van PigProgress

Intra Dysovinol: het eerste niet-antibiotische diergeneesmiddel met een geregistreerde claim tegen Brachyspira

Dopharma is een samenwerking aangegaan met Intracare. Intracare is een Nederlands bedrijf met een breed assortiment van dierverzorgingsproducten en is al vele jaren succesvol in de markt. Onlangs hebben ze in diverse Europese landen de toelating verkregen voor een nieuw diergeneesmiddel op basis van een specifiek gepatenteerde formulering van zinkchelaat: Intra Dysovinol.

Intra Dysovinol is effectief in de behandeling en metafylaxe van varkensdysenterie veroorzaakt door Brachyspira hyodysenteriae. Het is een niet-antibiotisch alternatief voor reguliere antibioticabehandeling van deze aandoening. Wat Intra Dysovinol uniek maakt, is de bootvorm chelaatstructuur; deze voorkomt de binding van Brachyspira hyodysentriae en daarmee de kolonisatie en het loslaten van hemolysines.

Intra Dysovinol is een orale vloeistof voor toediening via het drinkwater en beschikbaar in 5 liter en 10 liter cans. In Nederland heeft het kanalisatiestatus UDA.

Intracare heeft voor een aantal landen een nieuwe distributeur aangewezen. Dopharma is vanaf heden de verdeler in Nederland, Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk en Roemenië.

Intra Dysovinol is als niet-antibiotische behandeling van deze belangrijke aandoening een waardevolle toevoeging aan ons portfolio en voor uw toolbox voor varkens!

 

Meer weten?

Lees de productpagina.

Voor extra informatie kunt u contact opnemen met onze Customer Service, [email protected].

news

Nieuwe diergeneesmiddelen wetgeving in 2022: geef uw mening

Kunnen we huidige antibiotica veterinair blijven gebruiken?

Op 28 januari 2022 gaat de nieuwe wetgeving betreffende diergeneesmiddelen in (Verordening EU 2019/6). Deze verordening zal in alle EU-lidstaten gaan gelden en zal de nationale wetgeving vervangen.

Sommige onderdelen van de verordening worden verder in detail uitgewerkt in secundaire regelgeving; de zogenaamde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen. Deze aanvullende wetgeving moet door de Europese Commissie apart worden aangenomen.

Een voor de practicus erg belangrijke “delegated act” is op dit moment beschikbaar voor publieke consultatie. Deze delegated act, en met name de ANNEX daarvan, is een verdere uitwerking van artikel 37(4) van de Verordening en stelt de criteria vast waaraan een antibioticum moet voldoen om het te kunnen reserveren voor uitsluitend humaan gebruik. Dit geldt voor zowel nieuwe antibiotica als voor bestaande reeds geregistreerde veterinaire producten.

De lijst met vermelding van de antibiotica die voor humaan gebruik gereserveerd worden zal later dit jaar gepubliceerd worden.

Maak gebruik van uw invloed tijdens de publieke consultatie van deze concept-wetgeving!

Tot en met 23 april 2021 kunt u uw mening geven op de website van de Europese Commissie. Hier vindt u ook de concepttekst van de delegated act en de ANNEX.

Samen sterk

Bekijk de nieuwe kalkoenen kennisbank op www.dopharmaforturkeys.com

Kalkoenen zijn een unieke soort pluimvee. In de kalkoenenhouderij zijn bepaalde specifieke fysiologische eigenschappen en gedrag belangrijk, hetgeen vraagt om een andere aanpak dan bijvoorbeeld bij kippen.

Dopharma erkent kalkoenen als een belangrijke diersoort. We zien de behoefte voor specifieke producten voor kalkoenen, en zijn daarom een aantal jaren geleden al gestart met het verkrijgen van registraties speciaal voor kalkoenen. Op deze manier kunnen dierenartsen en veehouders de kalkoenen behandelen op een verantwoordelijke manier. Als resultaat kunnen we u producten aanbieden met indicaties, dosering en wachttijden specifiek voor kalkoenen.

Om een internationaal netwerk te ontwikkelen en kennis te delen over kalkoenengezondheid en uitdagingen die u als dierenarts tegen komt, hebben we bij Dopharma 2021 omgedoopt tot Year of the Turkey. We willen informatie die verspreid bekend is samenbrengen en delen met verschillende mensen, kalkoenenhouders en dierenartsen die de kalkoenenbedrijven bezoeken. Op deze manier kunnen we van elkaar leren. Met alle informatie leert Dopharma wat u nodig heeft op het gebied van diergeneesmiddelen om de kalkoenen gezond te houden. Op deze manier kunnen we uw gereedschapskist op een waardevolle manier uitbreiden.

En… ook de jaren na 2021 zullen kalkoenenjaren zijn voor ons!!

Kijk snel op www.dopharmaforturkeys.com

Dophexine® 20 mg/g: een teug frisse lucht

In Nederland levert Dopharma al vele jaren Broomhexine 2% poeder voor gebruik bij kalveren.
Sinds eind 2020 heeft Dopharma ook Dophexine® 20 mg/g als Europese registratie in het assortiment.

EigenschappenDophexine 20 mg/g
DoeldierenKalf, varken, kip, kalkoen, eend
Dosering2,5 gram product per 100 kg LG per dag
Behandelingsduur3 – 10 dagen
WachttijdKalf: 2 dagen
Overige diersoorten: 0 dagen
VerpakkingPot 1kg
Emmer 5 kg NIEUW!

De voordelen van Dophexine® 20 mg/g zijn de fantastische uitbreiding voor het product:
• geregistreerd voor kalf, varken, kip, kalkoen en eend;
• behandelingsduur mogelijk van 3 tot 10 dagen, wat mogelijkheden bied in geval van resthoest of juist preventief in het prille stadium van de hoest.

Waarom zou u broomhexine inzetten bij hoesten en luchtweginfecties?

Slijmbekercellen in het epitheel van de luchtwegen produceren slijm. Dit slijm is samen met de activiteit van de trilharen een belangrijk onderdeel van de aspecifieke en natuurlijk afweer van het dier. Virussen en bacteriën die in de luchtwegen aanwezig zijn, kleven aan dit slijm en worden samen met dit slijm op een effectieve manier richting de keel getransporteerd.

Indien virussen en/of bacteriën in de luchtwegen een infectie veroorzaken, dan zal het lichaam reageren met een ontstekingsreactie. Door deze ontstekingsreactie zal het geproduceerde slijm taaier en dikker worden met als gevolg dat het door de trilharen niet meer adequaat richting de keel getransporteerd kan worden.

Broomhexine zorgt voor een verhoogde productie van slijm door de slijmbekercellen waardoor het slijm weer de juiste dikte en elasticiteit krijgt. Daarnaast wordt de activiteit van de trilharen gestimuleerd, wat aanvullend bijdraagt aan een effectieve verwijdering van het slijm.

Broomhexine ondersteunt dus het natuurlijke en aspecifieke afweersysteem bij zowel bacteriële als virale infecties en kan in een vroeg stadium van infectie, tijdens een antibioticumkuur maar ook als nabehandeling toegepast worden. Dophexine® 20 mg/g is hiermee een breed inzetbaar product bij luchtwegaandoeningen.

Meer informatie over Dophexine® 20 mg/g vindt u in de brochure en op de productpagina.

news

Vrijstelling geit: wat betekent dit voor u?

In Nederland zijn er niet veel geneesmiddelen geregistreerd voor doeldier geit. Om de beschikbaarheid van geregistreerde diergeneesmiddelen op korte termijn te verbeteren heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in juni 2020 een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het voorschrijven en toepassen van de hoogst noodzakelijke diergeneesmiddelen met een markttoelating uit een andere EU-lidstaat. Via deze regeling gelden de betreffende diergeneesmiddelen daardoor als ‘geregistreerd’ product in Nederland.

Lees hier hoe deze regeling werkt

 

Naar aanleiding van de overname van Coophavet (voorheen onderdeel van Merial) door Dopharma, kunnen wij u een deel van de producten in deze vrijstelling aanbieden. Het gaat om de volgende producten uit het assortiment Coophavet – Dopharma France:

Poeders voor oraal gebruik

 • Ampisol: ampicilline
 • Neomycine 50 Coophavet: neomycine
 • Trisulmix poudre: sulfadimethoxine en trimethoprim
 • Aspirine 50 Coophavet: acetylsalicylzuur

Injectiepreparaten

 • Trisulmix injectable: sulfadimethoxine en trimethoprim
 • Dexalone solution: dexamethasone

In onderstaande tabel ziet u naast de samenstelling en verpakking ook de officiële wachttijden, zoals de diergeneesmiddelen zijn geregistreerd in Frankrijk en nu ook gelden voor Nederland.

Bekijk hier de producten en vertaalde SPC’s

 

Welk voordeel biedt deze producten mij als dierenarts?

Deze vrijgestelde producten  gelden als geregistreerde geneesmiddelen en dienen niet via de cascade ingezet en onderbouwd te worden.

Ook voor geit geldt binnenkort een wettelijke verplichting om het antibioticagebruik bij melkgeitenhouderijen te melden, naar het voorbeeld van andere sectoren onder bewaking van de SDa. Het Platform Melkgeitenhouderij werkt aan dit project.

 

Heeft u vragen? Onze Customer Service staat voor u klaar!