news

European Bovine Congress 2019

Van 11-13 september 2019 zal het European Bovine Congress plaatsvinden in ‘s-Hertogenbosch, Nederland.

U kunt meer informatie over dit congres vinden op hun website. Het voorlopige programma is eveneens online beschikbaar.

Dopharma zal aanwezig zijn met een stand.

Indien u geïnteresseerd bent om het congres te bezoeken, dan kunt u zit via de volgende link registreren:
https://www.europeanbovinecongress2019.com/registration/registration-guidelines/

Let op: de vroege-vogel-korting geldt tot 30 juni!


Gun uw dier rust met Ectofly

Dopharma introduceert Ectofly 12,5 mg/ml. Dit is een ectoparasiticum in pour-on oplossing voor schapen. Ectofly is geregistreerd voor de preventie en behandeling van myiasis, het beheersen van kopvliegen en het behandelen van bijtende luizen en teken. Het product heeft een wachttermijn van 8 dagen voor vlees. Ectofly is uitsluitend verkrijgbaar via de dierenarts.

Het voorjaar: bent u er klaar voor?
In het voorjaar worden de meeste parasieten weer actief en liggen de problemen die zij kunnen veroorzaken weer op de loer.
Zodra de bodemtemperatuur boven de 10 oC komt en de luchttemperatuur boven de 17 oC, ontpoppen de eerste vliegen. Dit betekent dat we meestal medio april de eerste golf vliegen kunnen verwachten. Wist u dat één volwassen vlieg in haar 28-daagse leven tot 3000 eitjes kan leggen? Insecten kunnen ook veel onrust veroorzaken; dit kost de dieren energie en kan zodoende groeivertraging geven.

Myiasis
Myiasis treedt op wanneer de vrouwelijke vlieg op het schaap of lam landt en eieren legt. De vliegen worden aangetrokken door vochtige, bevuilde vacht en wonden. Eenmaal gelegd, scheiden de eieren een geur af die andere vliegen aantrekt en het probleem snel verergert.
Deze eieren komen snel uit en de maden voeden zich met de dode huidcellen en afscheidingen. Terwijl ze zich voeden, ‘graven’ ze dieper in de huid, creëren ze wonden, wat ‘de huid doodt’, waardoor de maden meer voedsel krijgen en geleidelijk grotere en grotere wonden vormen.

Waarom Ectofly?
Er zijn al diverse producten op de markt waarmee u de schapen kan beschermen en behandelen tegen ectoparasieten. Voor de schapenhouders is er een dunne lijn tussen winst en verlies. Daarom is het belangrijk om goed te kijken welk product het meest geschikt is. Ectofly kan worden ingezet voor de preventie en behandeling van myiasis (bescherming van 6-8 weken), het beheersen van kopvliegen (4 weken), het behandelen van bijtende luizen en het behandelen van teken (10 weken). Ectofly bevat een blauwe kleurstof waardoor de dieren na behandeling gedurende 48 uur herkenbaar zijn. Het product is geregistreerd door Cross Vetpharm group en wordt in Nederland gedistribueerd door Dopharma.

Op de productpagina kunt u de volledige productinformatie lezen.

news

Boehringer Ingelheim en Dopharma ronden de acquisitie af van de productie locatie in Saint-Herblon en het Coophavet merk

Lyon, 29 maart 2019 – Na een pre-signing overeenkomst in oktober 2018, kondigen Boehringer Ingelheim en Dopharma nu de werkelijke acquisitie door Dopharma aan van de productielocatie Saint-Herblon (Frankrijk, Loire-Atlantique) en het merk Coophavet.

Lees hier het officiële persbericht (pdf):

news

Y-D-Fix® in vakblad Varkens

Het vakblad varkens heeft in de editie maart van 2019 een artikel gepubliceerd over de ontwikkeling van het nieuwe aanvullende diervoeder Y-D-Fix®.

U kunt het artikel hier lezen.

Voor productinformatie verwijzen we u naar de productpagina van Y-D-Fix®.

Persbericht Y-D-Fix®

Dopharma introduceert Y-D-Fix®: innovatie in speenmanagement

In de varkenshouderij zien we een aantal zeer hardnekkige problemen die de gezondheid en resultaten van biggen kunnen beïnvloeden. Een vaak genoemd probleem waarvoor nog geen passende oplossing is gevonden, is de zogenaamde “speendip”. De onregelmatige voeropname na het spenen veroorzaakt een verminderde darmgezondheid en een verminderde groei.

Dopharma is altijd op zoek naar innovatieve ideeën om problemen in de veehouderij op te lossen. Bij de ontwikkeling van Y-D-Fix® zijn we uitgegaan van de fysiologische situatie in de darm van het gezonde dier en de factoren die bij een zogende big een grote rol spelen. Uiteraard is de moedermelk van de zeug een cruciale factor. Ons onderzoek heeft aangetoond dat de samenstelling van de zeugenmelk vandaag de dag behoorlijk verschilt van de situatie in de jaren 1980 en ‘90. De voornaamste verschillen zitten in de hoeveelheid van cholesterol en vetten in de melk, mogelijk als gevolg van het veranderende genetische profiel en voeding van de zeugen.

Y-D-Fix® is een aanvullend droog diervoeder voor toepassing in het kraamhok en rond het spenen, gebaseerd op al het goede van zeugenmelk. Het is het resultaat van jaren onderzoek om deze gepatenteerde samenstelling en formulering te vinden.

Y-D-Fix® verhoogt de voeropname van biggen voor het spenen en de samenstelling voorziet in vetzuren die van nature in de zeugenmelk voorkomen. Dit resulteert in een verbeterde groei en uniformere voeropname én draagt bij aan een normale darmgezondheid.

Het gebruik van Y-D-Fix® is een totale nieuwe kijk op het speenmanagement en geeft biggen een vliegende start als vleesvarken!

Y-D-Fix® is verkrijgbaar via de dierenarts.

 

news

Nieuwe EU wetgeving

Recent is de nieuwe Europese wetgeving die betrekking heeft op diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer gepubliceerd.

Het gaat om de volgende regelgeving:

  • Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG.
  • Verordening (EU) 2019/4 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad.
  • Verordening (EU) 2019/5 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau, Verordening (EG) nr. 1901/2006 betreffende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik en Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

De consequenties voor andere EU regelgeving zijn in de tabel hieronder samengevat.

De wetgeving treedt in werking per 28 januari 2019. Vervolgens zal er een overgangstermijn zijn van 3 jaar, waardoor deze wetgeving toepasbaar is per 28 januari 2022.

Nieuwe wetgeving Onderwerp Tot wijziging van Tot intrekking van
Verordening (EU) 2019/4 Gemedicineerde diervoeders Verordening(EG) 183/2005 Richtlijn 90/167/EEG
Verordening (EU) 2019/5 Vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau Verordening (EG) 726/2004

Verordening (EG) 1901/2006

Richtlijn 2001/83/EG

n.v.t.
Verordening (EU) 2019/6 Diergeneesmiddelen n.v.t. Richtlijn 2001/82/EG

U kunt de originele wetgeving in verschillende talen terugvinden op EUR-Lex:

news

Dopharma neemt Coophavet over

Boehringer Ingelheim en Dopharma hebben een overeenkomst getekend omtrent de overname van het Franse bedrijf Coophavet.

Lees het volledige persbericht (Engelstalig).

 

Wilt u onze website vaker gebruiken?

We kunnen ons voorstellen dat u onze website regelmatig bezoek, bijvoorbeeld voor het bekijken van productinformatie. Wist u dat u dan ook een snelkoppeling kunt maken op uw telefoon? Op deze manier bent u heel snel op de pagina die u nodig heeft.

Dit kan als volgt:

Vervolgens is het afhankelijk van uw telefoon hoe u deze pagina op kunt slaan als favoriet:

  • Windows Phone: open de URL met je browser (Internet Explorer), klik op de 3 puntjes onderin en klik op ”aan startscherm vastmaken”.
  • iOS: open de URL met je browser (Safari). Onderaan in de browser vind je een knop met ‘+’ teken of een vierkantje met pijltje omhoog, klik en kies ‘zet in beginscherm’ (Add to home screen). Tik op ‘voeg toe’ (Add) en het icoontje zal op je beginscherm verschijnen.
  • Android: open de URL met je browser, gebruik de menuknop en voeg hem toe aan de favorieten door ‘meer’ (More) te selecteren en daarna ‘Bladwijzer maken’ (Bookmark page) of ‘Favoriet toevoegen’. Tik op ‘ok’. Ga vervolgens terug naar het startscherm. Druk lang op een lege plaats op de achtergrond op je beeldscherm. In het menu dat nu verschijnt kies je voor ‘sneltoetsen’ en verder voor ‘Bladwijzer’ of ‘Favorieten’ (Bookmarks). Selecteer de bladwijzer/bookmark die je zojuist aangemaakt hebt. Het icoon van de ‘favorieten’ zal getoond worden.

VIV Europe: 20 – 22 juni

Ontmoet het internationale Dopharma team op VIV Europe. Deze beurs is van 20 t/m 22 juni in de Jaarbeurs in Utrecht.

Dopharma heeft haar stand in hal 10.