Persbericht Y-D-Fix®

Dopharma introduceert Y-D-Fix®: innovatie in speenmanagement

In de varkenshouderij zien we een aantal zeer hardnekkige problemen die de gezondheid en resultaten van biggen kunnen beïnvloeden. Een vaak genoemd probleem waarvoor nog geen passende oplossing is gevonden, is de zogenaamde “speendip”. De onregelmatige voeropname na het spenen veroorzaakt een verminderde darmgezondheid en een verminderde groei.

Dopharma is altijd op zoek naar innovatieve ideeën om problemen in de veehouderij op te lossen. Bij de ontwikkeling van Y-D-Fix® zijn we uitgegaan van de fysiologische situatie in de darm van het gezonde dier en de factoren die bij een zogende big een grote rol spelen. Uiteraard is de moedermelk van de zeug een cruciale factor. Ons onderzoek heeft aangetoond dat de samenstelling van de zeugenmelk vandaag de dag behoorlijk verschilt van de situatie in de jaren 1980 en ‘90. De voornaamste verschillen zitten in de hoeveelheid van cholesterol en vetten in de melk, mogelijk als gevolg van het veranderende genetische profiel en voeding van de zeugen.

Y-D-Fix® is een aanvullend droog diervoeder voor toepassing in het kraamhok en rond het spenen, gebaseerd op al het goede van zeugenmelk. Het is het resultaat van jaren onderzoek om deze gepatenteerde samenstelling en formulering te vinden.

Y-D-Fix® verhoogt de voeropname van biggen voor het spenen en de samenstelling voorziet in vetzuren die van nature in de zeugenmelk voorkomen. Dit resulteert in een verbeterde groei en uniformere voeropname én draagt bij aan een normale darmgezondheid.

Het gebruik van Y-D-Fix® is een totale nieuwe kijk op het speenmanagement en geeft biggen een vliegende start als vleesvarken!

Y-D-Fix® is verkrijgbaar via de dierenarts.

 

news

Nieuwe EU wetgeving

Recent is de nieuwe Europese wetgeving die betrekking heeft op diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer gepubliceerd.

Het gaat om de volgende regelgeving:

  • Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG.
  • Verordening (EU) 2019/4 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad.
  • Verordening (EU) 2019/5 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau, Verordening (EG) nr. 1901/2006 betreffende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik en Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

De consequenties voor andere EU regelgeving zijn in de tabel hieronder samengevat.

De wetgeving treedt in werking per 28 januari 2019. Vervolgens zal er een overgangstermijn zijn van 3 jaar, waardoor deze wetgeving toepasbaar is per 28 januari 2022.

Nieuwe wetgeving Onderwerp Tot wijziging van Tot intrekking van
Verordening (EU) 2019/4 Gemedicineerde diervoeders Verordening(EG) 183/2005 Richtlijn 90/167/EEG
Verordening (EU) 2019/5 Vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau Verordening (EG) 726/2004

Verordening (EG) 1901/2006

Richtlijn 2001/83/EG

n.v.t.
Verordening (EU) 2019/6 Diergeneesmiddelen n.v.t. Richtlijn 2001/82/EG

U kunt de originele wetgeving in verschillende talen terugvinden op EUR-Lex:

news

Dopharma neemt Coophavet over

Boehringer Ingelheim en Dopharma hebben een overeenkomst getekend omtrent de overname van het Franse bedrijf Coophavet.

Lees het volledige persbericht (Engelstalig).

 

Wilt u onze website vaker gebruiken?

We kunnen ons voorstellen dat u onze website regelmatig bezoek, bijvoorbeeld voor het bekijken van productinformatie. Wist u dat u dan ook een snelkoppeling kunt maken op uw telefoon? Op deze manier bent u heel snel op de pagina die u nodig heeft.

Dit kan als volgt:

Vervolgens is het afhankelijk van uw telefoon hoe u deze pagina op kunt slaan als favoriet:

  • Windows Phone: open de URL met je browser (Internet Explorer), klik op de 3 puntjes onderin en klik op ”aan startscherm vastmaken”.
  • iOS: open de URL met je browser (Safari). Onderaan in de browser vind je een knop met ‘+’ teken of een vierkantje met pijltje omhoog, klik en kies ‘zet in beginscherm’ (Add to home screen). Tik op ‘voeg toe’ (Add) en het icoontje zal op je beginscherm verschijnen.
  • Android: open de URL met je browser, gebruik de menuknop en voeg hem toe aan de favorieten door ‘meer’ (More) te selecteren en daarna ‘Bladwijzer maken’ (Bookmark page) of ‘Favoriet toevoegen’. Tik op ‘ok’. Ga vervolgens terug naar het startscherm. Druk lang op een lege plaats op de achtergrond op je beeldscherm. In het menu dat nu verschijnt kies je voor ‘sneltoetsen’ en verder voor ‘Bladwijzer’ of ‘Favorieten’ (Bookmarks). Selecteer de bladwijzer/bookmark die je zojuist aangemaakt hebt. Het icoon van de ‘favorieten’ zal getoond worden.

VIV Europe: 20 – 22 juni

Ontmoet het internationale Dopharma team op VIV Europe. Deze beurs is van 20 t/m 22 juni in de Jaarbeurs in Utrecht.

Dopharma heeft haar stand in hal 10.

Dopharma bedrijfsfilm: Healthy livestock

Met gepaste trots presenteren we bij deze onze nieuwe bedrijfsfilm: Healthy livestock, healthy people.

 

news

There’s a time and place for antibiotics even while we address drug resistance

HealthforAnimals heeft een interessant opiniestuk geschreven over het verantwoorde gebruik van antibiotica.

Dit artikel is gepubliceerd op de website van Thompson Reuters. De titel is: “There’s a time and place for antibiotics even while we address drug resistance”.

Nieuw in het assortiment: Fertigest® 0,004 mg/ml

Dopharma heeft vanaf heden Fertigest® 0,004 mg/ml in haar assortiment. Fertigest® bevat busereline, een synthetisch GnRH analoog. Het is geregistreerd voor gebruik bij rund (koe), varken (zeug, gelt), paard (merrie) en konijn (moer voor reproductie). Het is verkrijgbaar in doosjes met 5 flacons van 20 ml.

Voor meer informatie over dit product verwijzen we u naar de Fertigest® 0,004 mg/ml productpagina. Ook kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Nieuwe potten voor Dopharma producten