news

European Bovine Congress 2019

Van 11-13 september 2019 vindt het European Bovine Congress plaats in ’s-Hertogenbosch. Het thema is ‘your veterinary toolbox 2025’. Middels technische en strategische sessies wordt veel aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen in de melkveehouderij en zuivelindustrie en het werkveld van de rundveedierenarts.

Als partner is Dopharma aanwezig met een stand.

Lees hier de nieuwsbrief van het European Bovine Congress 2019.

Meer informatie over het congres vindt u op de website van het European Bovine Congress 2019. Hier is eveneens het voorlopige programma beschikbaar.

 


news

Wijnand de Bruijn opnieuw gekozen als president van AnimalhealthEurope

Met trots willen wij meedelen dat Wijnand de Bruijn door de bestuursleden van AnimalhealthEurope op 5 juni 2019 voor de 3e mandaat is gekozen als president.

Lees het officiele nieuwsbericht van AnimalhealthEurope hier.

news

Rapport: het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2018

Vandaag presenteert de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) het rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2018’. Op de website stelt de SDa het volgende: Het antibioticumgebruik in de rundvee-  en varkenssector laat ten opzichte van 2017 een zeer geringe daling zien. In de kalver- en kalkoensector is een grotere reductie gerealiseerd en het gebruik van antibiotica in de vleeskuikensector stijgt licht. Het gebruik van antibiotica in de konijnensector fluctueert. Het gebruik van antibiotica in 2018 is gemiddeld genomen licht gedaald, maar – de facto – bevindt het gebruik zich al enige jaren nagenoeg op hetzelfde niveau. Hiermee concludeert de SDa dat het gebruik van antibiotica in de dierhouderij stabiliseert.