Gun uw dier rust met Ectofly

Dopharma introduceert Ectofly 12,5 mg/ml. Dit is een ectoparasiticum in pour-on oplossing voor schapen. Ectofly is geregistreerd voor de preventie en behandeling van myiasis, het beheersen van kopvliegen en het behandelen van bijtende luizen en teken. Het product heeft een wachttermijn van 8 dagen voor vlees. Ectofly is uitsluitend verkrijgbaar via de dierenarts.

Het voorjaar: bent u er klaar voor?
In het voorjaar worden de meeste parasieten weer actief en liggen de problemen die zij kunnen veroorzaken weer op de loer.
Zodra de bodemtemperatuur boven de 10 oC komt en de luchttemperatuur boven de 17 oC, ontpoppen de eerste vliegen. Dit betekent dat we meestal medio april de eerste golf vliegen kunnen verwachten. Wist u dat één volwassen vlieg in haar 28-daagse leven tot 3000 eitjes kan leggen? Insecten kunnen ook veel onrust veroorzaken; dit kost de dieren energie en kan zodoende groeivertraging geven.

Myiasis
Myiasis treedt op wanneer de vrouwelijke vlieg op het schaap of lam landt en eieren legt. De vliegen worden aangetrokken door vochtige, bevuilde vacht en wonden. Eenmaal gelegd, scheiden de eieren een geur af die andere vliegen aantrekt en het probleem snel verergert.
Deze eieren komen snel uit en de maden voeden zich met de dode huidcellen en afscheidingen. Terwijl ze zich voeden, ‘graven’ ze dieper in de huid, creëren ze wonden, wat ‘de huid doodt’, waardoor de maden meer voedsel krijgen en geleidelijk grotere en grotere wonden vormen.

Waarom Ectofly?
Er zijn al diverse producten op de markt waarmee u de schapen kan beschermen en behandelen tegen ectoparasieten. Voor de schapenhouders is er een dunne lijn tussen winst en verlies. Daarom is het belangrijk om goed te kijken welk product het meest geschikt is. Ectofly kan worden ingezet voor de preventie en behandeling van myiasis (bescherming van 6-8 weken), het beheersen van kopvliegen (4 weken), het behandelen van bijtende luizen en het behandelen van teken (10 weken). Ectofly bevat een blauwe kleurstof waardoor de dieren na behandeling gedurende 48 uur herkenbaar zijn. Het product is geregistreerd door Cross Vetpharm group en wordt in Nederland gedistribueerd door Dopharma.

Op de productpagina kunt u de volledige productinformatie lezen.

news

Boehringer Ingelheim en Dopharma ronden de acquisitie af van de productie locatie in Saint-Herblon en het Coophavet merk

Lyon, 29 maart 2019 – Na een pre-signing overeenkomst in oktober 2018, kondigen Boehringer Ingelheim en Dopharma nu de werkelijke acquisitie door Dopharma aan van de productielocatie Saint-Herblon (Frankrijk, Loire-Atlantique) en het merk Coophavet.

Lees hier het officiële persbericht (pdf):

Kalverdiarree? Locatim® biedt de helpende hand!

 

Kalverdiarree is voor u als veehouder een bekend en gevreesd probleem. Met Locatim geeft u uw kalveren bescherming en een sterke start. Gezonde dieren geven betere resultaten en meer werkplezier!

Een eenvoudige toediening via de bek van een klein volume aan geconcentreerde antilichamen zorgt ervoor dat uw kalveren snel na de geboorte beschermd zijn tegen E.coli diarree.

Locatim is een immuunmodulerend diergeneesmiddel. Het bevat geconcentreerde en gezuiverde antistoffen tegen de belangrijkste veroorzakers van neonatale diarree, verkregen uit het colostrum van hypergeïmmuniseerde koeien.

Voor een preventieve aanpak verstrekt u het product zo snel mogelijk na de geboorte (bij voorkeur binnen 4 uur). Op deze manier zorgt u ervoor dat de antilichamen, aanwezig in Locatim, de darmwand nog kunnen passeren richting bloed en zo bescherming kunnen bieden tegen diarree.

Vraag uw dierenarts naar Locatim om samen neonatale diarree aan te pakken!

Bekijk de productpagina

news

Intra Dysovinol in het nieuws

Afgelopen voorjaar heeft Intracare, de registratiehouder van Intra Dysovinol, haar medewerking verleend om dit product via de media extra onder de aandacht te brengen.

 

BOERDERIJ, uitgave april 2021

Snelle aanpak dysenterie

Diarree door Brachyspira hyodysenteriae zonder antibiotica onder controle met Intra Dysovinol

Met een diergeneesmiddel op basis van zinkchelaat is dysenterie veroorzaakt door Brachyspira hyodysenteriae snel aan te pakken. Al de tweede dag stopt de diarree. De varkens lopen daardoor amper een groeiachterstand op en de verspreiding van de ziekte stopt, blijkt uit onderzoek door Intracare en GD.

Lees heel het artikel (pdf)  => Opgeslagen op de Marketingschijf

 

PIG PROGRESS, 24 maart 2021

Non-antibiotic medication against swine dysentery

Bit by bit, the toolbox for controlling swine dysentery has become emptier in recent years. There is a global trend to limit the use of antibiotics as much as possible, and zinc oxide will also no longer be allowed at prophylactic levels in 2022. It is time for a new addition to the toolbox.

Lees heel het artikel op de website van PigProgress

Intra Dysovinol: het eerste niet-antibiotische diergeneesmiddel met een geregistreerde claim tegen Brachyspira

Dopharma is een samenwerking aangegaan met Intracare. Intracare is een Nederlands bedrijf met een breed assortiment van dierverzorgingsproducten en is al vele jaren succesvol in de markt. Onlangs hebben ze in diverse Europese landen de toelating verkregen voor een nieuw diergeneesmiddel op basis van een specifiek gepatenteerde formulering van zinkchelaat: Intra Dysovinol.

Intra Dysovinol is effectief in de behandeling en metafylaxe van varkensdysenterie veroorzaakt door Brachyspira hyodysenteriae. Het is een niet-antibiotisch alternatief voor reguliere antibioticabehandeling van deze aandoening. Wat Intra Dysovinol uniek maakt, is de bootvorm chelaatstructuur; deze voorkomt de binding van Brachyspira hyodysentriae en daarmee de kolonisatie en het loslaten van hemolysines.

Intra Dysovinol is een orale vloeistof voor toediening via het drinkwater en beschikbaar in 5 liter en 10 liter cans. In Nederland heeft het kanalisatiestatus UDA.

Intracare heeft voor een aantal landen een nieuwe distributeur aangewezen. Dopharma is vanaf heden de verdeler in Nederland, Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk en Roemenië.

Intra Dysovinol is als niet-antibiotische behandeling van deze belangrijke aandoening een waardevolle toevoeging aan ons portfolio en voor uw toolbox voor varkens!

 

Meer weten?

Lees de productpagina.

Voor extra informatie kunt u contact opnemen met onze Customer Service, cs@dopharma.com.

news

Nieuwe diergeneesmiddelen wetgeving in 2022: geef uw mening

Kunnen we huidige antibiotica veterinair blijven gebruiken?

Op 28 januari 2022 gaat de nieuwe wetgeving betreffende diergeneesmiddelen in (Verordening EU 2019/6). Deze verordening zal in alle EU-lidstaten gaan gelden en zal de nationale wetgeving vervangen.

Sommige onderdelen van de verordening worden verder in detail uitgewerkt in secundaire regelgeving; de zogenaamde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen. Deze aanvullende wetgeving moet door de Europese Commissie apart worden aangenomen.

Een voor de practicus erg belangrijke “delegated act” is op dit moment beschikbaar voor publieke consultatie. Deze delegated act, en met name de ANNEX daarvan, is een verdere uitwerking van artikel 37(4) van de Verordening en stelt de criteria vast waaraan een antibioticum moet voldoen om het te kunnen reserveren voor uitsluitend humaan gebruik. Dit geldt voor zowel nieuwe antibiotica als voor bestaande reeds geregistreerde veterinaire producten.

De lijst met vermelding van de antibiotica die voor humaan gebruik gereserveerd worden zal later dit jaar gepubliceerd worden.

Maak gebruik van uw invloed tijdens de publieke consultatie van deze concept-wetgeving!

Tot en met 23 april 2021 kunt u uw mening geven op de website van de Europese Commissie. Hier vindt u ook de concepttekst van de delegated act en de ANNEX.

Samen sterk

Bekijk de nieuwe kalkoenen kennisbank op www.dopharmaforturkeys.com

Kalkoenen zijn een unieke soort pluimvee. In de kalkoenenhouderij zijn bepaalde specifieke fysiologische eigenschappen en gedrag belangrijk, hetgeen vraagt om een andere aanpak dan bijvoorbeeld bij kippen.

Dopharma erkent kalkoenen als een belangrijke diersoort. We zien de behoefte voor specifieke producten voor kalkoenen, en zijn daarom een aantal jaren geleden al gestart met het verkrijgen van registraties speciaal voor kalkoenen. Op deze manier kunnen dierenartsen en veehouders de kalkoenen behandelen op een verantwoordelijke manier. Als resultaat kunnen we u producten aanbieden met indicaties, dosering en wachttijden specifiek voor kalkoenen.

Om een internationaal netwerk te ontwikkelen en kennis te delen over kalkoenengezondheid en uitdagingen die u als dierenarts tegen komt, hebben we bij Dopharma 2021 omgedoopt tot Year of the Turkey. We willen informatie die verspreid bekend is samenbrengen en delen met verschillende mensen, kalkoenenhouders en dierenartsen die de kalkoenenbedrijven bezoeken. Op deze manier kunnen we van elkaar leren. Met alle informatie leert Dopharma wat u nodig heeft op het gebied van diergeneesmiddelen om de kalkoenen gezond te houden. Op deze manier kunnen we uw gereedschapskist op een waardevolle manier uitbreiden.

En… ook de jaren na 2021 zullen kalkoenenjaren zijn voor ons!!

Kijk snel op www.dopharmaforturkeys.com

Dophexine® 20 mg/g: een teug frisse lucht

In Nederland levert Dopharma al vele jaren Broomhexine 2% poeder voor gebruik bij kalveren.
Sinds eind 2020 heeft Dopharma ook Dophexine® 20 mg/g als Europese registratie in het assortiment.

EigenschappenDophexine 20 mg/g
DoeldierenKalf, varken, kip, kalkoen, eend
Dosering2,5 gram product per 100 kg LG per dag
Behandelingsduur3 – 10 dagen
WachttijdKalf: 2 dagen
Overige diersoorten: 0 dagen
VerpakkingPot 1kg
Emmer 5 kg NIEUW!

De voordelen van Dophexine® 20 mg/g zijn de fantastische uitbreiding voor het product:
• geregistreerd voor kalf, varken, kip, kalkoen en eend;
• behandelingsduur mogelijk van 3 tot 10 dagen, wat mogelijkheden bied in geval van resthoest of juist preventief in het prille stadium van de hoest.

Waarom zou u broomhexine inzetten bij hoesten en luchtweginfecties?

Slijmbekercellen in het epitheel van de luchtwegen produceren slijm. Dit slijm is samen met de activiteit van de trilharen een belangrijk onderdeel van de aspecifieke en natuurlijk afweer van het dier. Virussen en bacteriën die in de luchtwegen aanwezig zijn, kleven aan dit slijm en worden samen met dit slijm op een effectieve manier richting de keel getransporteerd.

Indien virussen en/of bacteriën in de luchtwegen een infectie veroorzaken, dan zal het lichaam reageren met een ontstekingsreactie. Door deze ontstekingsreactie zal het geproduceerde slijm taaier en dikker worden met als gevolg dat het door de trilharen niet meer adequaat richting de keel getransporteerd kan worden.

Broomhexine zorgt voor een verhoogde productie van slijm door de slijmbekercellen waardoor het slijm weer de juiste dikte en elasticiteit krijgt. Daarnaast wordt de activiteit van de trilharen gestimuleerd, wat aanvullend bijdraagt aan een effectieve verwijdering van het slijm.

Broomhexine ondersteunt dus het natuurlijke en aspecifieke afweersysteem bij zowel bacteriële als virale infecties en kan in een vroeg stadium van infectie, tijdens een antibioticumkuur maar ook als nabehandeling toegepast worden. Dophexine® 20 mg/g is hiermee een breed inzetbaar product bij luchtwegaandoeningen.

Meer informatie over Dophexine® 20 mg/g vindt u in de brochure en op de productpagina.

news

Vrijstelling geit: wat betekent dit voor u?

In Nederland zijn er niet veel geneesmiddelen geregistreerd voor doeldier geit. Om de beschikbaarheid van geregistreerde diergeneesmiddelen op korte termijn te verbeteren heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in juni 2020 een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het voorschrijven en toepassen van de hoogst noodzakelijke diergeneesmiddelen met een markttoelating uit een andere EU-lidstaat. Via deze regeling gelden de betreffende diergeneesmiddelen daardoor als ‘geregistreerd’ product in Nederland.

Lees hier hoe deze regeling werkt

 

Naar aanleiding van de overname van Coophavet (voorheen onderdeel van Merial) door Dopharma, kunnen wij u een deel van de producten in deze vrijstelling aanbieden. Het gaat om de volgende producten uit het assortiment Coophavet – Dopharma France:

Poeders voor oraal gebruik

  • Ampisol: ampicilline
  • Neomycine 50 Coophavet: neomycine
  • Trisulmix poudre: sulfadimethoxine en trimethoprim
  • Aspirine 50 Coophavet: acetylsalicylzuur

Injectiepreparaten

  • Trisulmix injectable: sulfadimethoxine en trimethoprim
  • Dexalone solution: dexamethasone

In onderstaande tabel ziet u naast de samenstelling en verpakking ook de officiële wachttijden, zoals de diergeneesmiddelen zijn geregistreerd in Frankrijk en nu ook gelden voor Nederland.

Bekijk hier de producten en vertaalde SPC’s

 

Welk voordeel biedt deze producten mij als dierenarts?

Deze vrijgestelde producten  gelden als geregistreerde geneesmiddelen en dienen niet via de cascade ingezet en onderbouwd te worden.

Ook voor geit geldt binnenkort een wettelijke verplichting om het antibioticagebruik bij melkgeitenhouderijen te melden, naar het voorbeeld van andere sectoren onder bewaking van de SDa. Het Platform Melkgeitenhouderij werkt aan dit project.

 

Heeft u vragen? Onze Customer Service staat voor u klaar!

news

Effy Tabs bruistablet voor kalveren

Nieuw in het assortiment van Dopharma is de Effy Tabs bruistablet.

Het dient ter stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans bij kalveren, ter ondersteuning van de fysiologische spijsvertering.

De bruistabletten zijn eenvoudig toe te dienen: het product lost op zonder te roeren en u dient 2 tabletten per 2 liter water te geven. De kalveren vinden de tabletten smakelijk, dus het product wordt goed opgenomen.

Een emmer bevat 48 individueel verpakte tabletten.

Meer informatie leest u op de productpagina.