Een nieuwe aanpak van speendiarree met Y-D-Fix® nu ook online!

In februari dit jaar heeft Dopharma haar nieuwe product Y-D-Fix® gelanceerd. Lees meer over de laatste ontwikkelingen, de ontstaansgeschiedenis, eigenschappen en resultaten van Y-D-Fix op de nieuwe Y-D-Fix website!

Wat is Y-D-Fix?
Y-D-Fix is een aanvullend droog diervoeder voor toepassing in het kraamhok en rond het spenen, gebaseerd op al het goede van zeugenmelk. Het is het resultaat van jaren onderzoek om deze gepatenteerde samenstelling en formulering te vinden.

Wat doet Y-D-Fix?
Y-D-Fix verhoogt de voeropname van biggen voor het spenen en de samenstelling voorziet in vetzuren die van nature in de zeugenmelk voorkomen. Dit resulteert in een verbeterde groei en uniformere voeropname én draagt bij aan een normale darmgezondheid.

Waarom Y-D-Fix?
Het gebruik van Y-D-Fix is een totale nieuwe kijk op het speenmanagement en geeft biggen een vliegende start als vleesvarken!

Y-D-Fix is verkrijgbaar via de dierenarts.