Registratienummer:
REG NL 122637 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

duif-2

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per dosis van 0,3 ml:

 • Duivenparamyxovirus 1 (PPMV1), geïnactiveerd, stam 988M ≥6,9 log2 HI*
 • Duivenherpesvirus 1 (PHV1), geïnactiveerd, stam V298/70 ≥38,1 EU**
 • Pluimvee-adenovirus type 8 (FAdV-8), geïnactiveerd, stam M2/E ≥24,7 EU**

* Inhibitie van hemagglutinatie bij kuikens
** ELISA-eenheden bij kuikens

Wachttijden

Duif: (orgaan)vlees: 0 dg

Indicaties

Duif:
Voor de actieve immunisatie van duiven vanaf een leeftijd van 4 weken ter:

 • Reductie van mortaliteit, de frequentie en de ernst van klinische symptomen veroorzaakt door het paramyxovirus type 1 (PMV1).
 • Reductie van de ernst van klinische symptomen, grote laesies en de uitscheiding van virussen veroorzaakt door het duivenherpesvirus (PHV1).
 • Reductie van de ernst van klinische symptomen en grote laesies veroorzaakt door het adenovirus (AdV),en wel van de typen 7/E, 2/D, 3/D en 4/C behorend tot subgroep I.

Aanvang van de immuniteit: 3 weken na de vaccinatie.

Duur van de immuniteit: 12 maanden na de vaccinatie voor de PMV1-component en 5 maanden na de vaccinatie voor de PHV1- en de AdV-componenten. De duur van de immuniteit tegen PHV1 en AdV werd aangetoond op basis van celgemedieerde immuniteit en serologische gegevens.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 50 doses

 • Farmaceutische vorm

  Emulsie voor injectie

 • Dosering

  Duif:
  Subcutaan, in de rugzijde van de nek, in de richting van de staart (niet in de richting van de kop).
  0,3 ml per dier.
  Toedienen vanaf een leeftijd van 4 weken.
  Vóór en tijdens gebruik schudden.
  Laat het vaccin vóór toediening op kamertemperatuur komen.
  Onder aseptische omstandigheden toedienen, met gebruik van steriele spuiten en naalden.
  Maak gebruik van een geschikte injectiespuit met schaalverdeling, die het mogelijk maakt nauwkeurig 0,3 ml van het vaccin toe te dienen.

 • Bijwerkingen

  Het ontstaan van een lichte zwelling met een doorsnede tot 1,0 cm op de plaats van de injectie, die binnen negen dagen verdwijnt, treedt vaak op.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren in een koelkast (2 – 8 °C).
  Beschermen tegen bevriezing.
  Beschermen tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 8 uur.

 • Registratiehouder

  Pharmagal Bio spol s.r.o.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Vaccineer alleen gezonde dieren. De timing van de vaccinatie/hervaccinatie dient gebaseerd te zijn op een risico- en batenbeoordeling door de behandelend dierenarts, met inachtneming van de prevalentie van concrete ziekten in de fokkerij en de periode met het grootste risico van overdracht van de ziekten (d.w.z. het begin van het vliegseizoen, het expositieseizoen en/of het legseizoen).

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Voorkom dat het vaccin wordt toegediend op een plaats waar eerder reeds subcutane vaccinaties hebben plaatsgevonden. Er wordt geadviseerd de plaats van de vaccinatie vóór de toediening zorgvuldig te palperen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Voor de persoon die het diergeneesmiddel toedient: dit diergeneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele (zelf)injectie kan ernstige pijn en zwelling tot gevolg hebben, vooral in geval van injectie in een gewricht of vinger. Zonder snel medisch ingrijpen kan dit in zeldzame gevallen leiden tot verlies van de betrokken vinger. Raadpleeg in geval van accidentele injectie onmiddellijk een arts, zelfs wanneer de geïnjecteerde hoeveelheid miniem is. Zorg ervoor dat u de bijsluiter bij u heeft.  Consulteer opnieuw een arts, als de pijn meer dan 12 uur na het eerste medisch onderzoek aanhoudt.

Voor de arts: dit diergeneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie, zelfs met kleine hoeveelheden, kan hevige zwelling veroorzaken die bijvoorbeeld kan leiden tot ischemische necrose en zelfs tot verlies van een vinger. Onderzoek door een deskundig chirurg is met SPOED vereist. Het kan nodig zijn in een vroeg stadium een incisie te maken in het geïnjecteerde gebied en dit te irrigeren, met name wanneer de weke massa van de vinger of pezen aangetast zijn.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de leg. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)
Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een beslissing te worden genomen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Bij overdosering zijn geen andere ongewenste effecten bekend dan de bijwerkingen genoemd bij bijwerkingen.

Onverenigbaarheden
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.