Veterelin 0,004 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 108021 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpighorserabbit

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
busereline 0,004 mg
overeenkomend met busereline acetaat 0,0042 mg

Wachttijden

Rund (koe): vlees en slachtafval: 0 dg; melk: 0 uur

Varken (zeug, gelt): vlees en slachtafval: 0 dg

Paard (merrie): vlees en slachtafval: 0 dg; melk: 0 dgn

Konijn (moer voor reproductie): vlees en slachtafval: 0 dg

Indicaties

Rund (koe):

 • ovulatie-inductie of uitgestelde ovulatie;
 • behandeling van anoestrus;
 • behandeling van folliculaire cysten met of zonder symptomen van nymfomanie;
 • verhoging van het drachtigheidspercentage na inseminatie, alsook na oestrus synchronisatie met een PGFα-analoog.

Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de fokomstandigheden.

Varken (gelt):

 • ovulatie-inductie na oestrus synchronisatie met een prostageen-analoog (altrenogest) om een eenmalige inseminatie mogelijk te maken.

Paard (merrie):

 • ovulatie-inductie voor een betere bepaling van het tijdstip van dekking;
 • behandeling van folliculaire cysten met of zonder symptomen van nymfomanie.

Konijn (voedster):

 • verbetering van het bevruchtingspercentage;
 • ovulatie-inductie bij inseminatie post-partum.

Overige details

 • Verpakking

  Doos 5 x flacon 10 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund (koe):
  Intramusculair, intraveneus of subcutaan
  IM is de meest aangewezen toedieningsweg.

  • Behandeling van anoestrus en ovulatie-inductie:
   20 μg busereline per dier (overeenkomend met 5 ml product per dier), eenmalig.
  • Uitgestelde ovulatie:
   10 μg busereline per dier (overeenkomend met 2,5 ml product per dier), eenmalig.
  • Behandeling van folliculaire cysten:
   20 μg busereline per dier (overeenkomend met 5 ml product per dier), eenmalig.
  • Verhoging drachtigheidspercentage na inseminatie, alsook na oestrussynchronisatie met PGF2α-analoog
   10 μg busereline per dier (overeenkomend met 2,5 ml product per dier), eenmalig.
   Resultaten kunnen echter variëren afhankelijk van de fokomstandigheden.
   Voor oestrussynchronisatie bij koeien op basis van een vast 10-daags inseminatie regime, het diergeneesmiddel toedienen op dag 0, gevolgd door PGF2alpha behandeling op dag 7, en een tweede behandeling met het diergeneesmiddel op dag 9 volgens de genoemde dosering.

  Varken (gelt):
  Intramusculair, intraveneus
  IM is de meest aangewezen toedieningsweg.

  • Ovulatie-inductie na oestrussynchronisatie met progestageen-analoog (altrenogest) om een eenmalige kunstmatige inseminatie mogelijk te maken:
   10 μg busereline per dier (overeenkomend met 2,5 ml product per dier), eenmalig.
   Het diergeneesmiddel toedienen 115-120 uur na het einde van synchronisatie met progestageen. Een eenmalige kunstmatige inseminatie uitvoeren 30-33 uur na toediening van het diergeneesmiddel.

  Paard (merrie):
  Intramusculair, intraveneus of subcutaan

  • Ovulatie-inductie voor betere synchronisatie van de ovulatie met het tijdstip van dekking:
   40 μg busereline per dier (overeenkomend met 10 ml product per dier), eenmalig.
  • Behandeling van folliculaire cysten:
   40 μg busereline per dier (overeenkomend met 10 ml product per dier), eenmalig.

  Konijn (voedster):
  Intramusculair, intraveneus of subcutaan

  • Verbetering van het bevruchtingspercentage:
   0,8 μg busereline per dier (overeenkomend met 0,2 ml product per dier), eenmalig.
  • Ovulatie-inductie bij inseminatie postpartum:
   0,8 μg busereline per dier (overeenkomend met 0,2 ml product per dier), eenmalig

  De flacon kan maximaal 20 maal aangeprikt worden.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Behandeling met een GnRH-analoog is alleen symptomatisch; de oorzaken van een vruchtbaarheidsstoornis worden niet door deze behandeling weggenomen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Gelten: Het gebruik van het product anders dan aanbevolen kan resulteren in de vorming van folliculaire cysten, die de vruchtbaarheid en worpgrootte nadelig kunnen beïnvloeden. Een aseptische techniek wordt aanbevolen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Vermijd contact van de injectieoplossing met de ogen en huid. In geval van accidenteel contact, grondig met water spoelen. Indien het product met de huid in contact komt dient deze grondig gereinigd te worden met water en zeep aangezien GnRH-analoge producten door de huid geabsorbeerd kunnen worden.

Zwangere vrouwen dienen het product niet toe te dienen, aangezien bij laboratoriumdieren is aangetoond dat busereline foetotoxische eigenschappen heeft. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen het product met de nodige voorzichtigheid toe te dienen.

Bij toediening van het product dient men ervoor te zorgen dat accidentele zelf-injectie vermeden wordt door de dieren voldoende te immobiliseren en de naald af te schermen tot het moment van injectie.

In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Was de handen na gebruik.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Gebruik wordt afgeraden tijdens de dracht en/of lactatie.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Na herhaalde toediening van een dosis van 3,5 ml product, kan bij gelten een verminderde voedselconsumptie worden waargenomen na de 2e injectie. Dit effect is van voorbijgaande aard en vraagt geen specifieke behandeling.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, moet dit diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.

Overige informatie:

 • Contra-indicates

  Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 ºC.
  In het donker bewaren.
  Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 8 uur.

 • Registratiehouder

  Laboratorios Calier S.A.