Trim/Sul 80/420

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 2213 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pigcock

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
trimethoprim 80 mg
sulfadiazine
als sulfadiazine natrium 420 mg

Wachttijden

Kalf: vlees en slachtafval: 14 dg

Varken: vlees en slachtafval: 28 dg; IKB: 28 dg

Big: vlees en slachtafval:12 dg; IKB 28 dg

Slachtkuiken: vlees en slachtafval: 12 dg

Indicaties

Kalf:

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp en Salmonella Dublin;
 • enteritis veroorzaakt door Salmonella spp.

Varken:

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumonia;
 • enteritis veroorzaakt door Escherichia coli, Salmonella spp;
 • cystitis en cysto-pyelonephritis veroorzaakt door Escherichia coli.

Big:

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Bordetella bronchiseptica.

Slachtkuiken:

 • luchtzakinfecties veroorzaakt door Escherichia coli;
 • infecties veroorzaakt door Escherichia coli (pericarditis, perihepatitis).

Overige details

 • Verpakking

  Bus 1 kg
  Emmer 5 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Kalf:
  Oraal, via de kalvermelk
  21 mg sulfadiazine natrium en 4 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 2,5 g product per 50 kg lichaamsgewicht), verdeeld over twee doses, gedurende maximaal 5 dagen.

  Varken:
  Oraal, via het drinkwater
  21 mg sulfadiazine natrium en 4 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 5 g product per 100 kg lichaamsgewicht), verdeeld over twee doses, gedurende maximaal 5 dagen.

  Big:
  Oraal, via het drinkwater
  10,5 mg sulfadiazine natrium en 2 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 0,1 g per 4 kg lichaamsgewicht), gedurende maximaal 28 dagen.

  Slachtkuiken:
  Oraal, via het drinkwater
  36,75 mg sulfadiazine natrium en 7 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 8,75 g product per 100 kg lichaamsgewicht), gedurende 4 dagen.

  Bij een veranderde drinkwateropname bij pluimvee dient de concentratie zodanig aangepast te worden dat de aanbevolen dosering wordt gerealiseerd.

 • Contra-indicaties

  Ernstige nier- en leverstoornissen.

 • Bijwerkingen

  Kristalurie. Bij toediening langer dan 2 weken: anemie, leukopenie en trombocytopenie.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen vorst.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na oplossen in drinkwater/melk: 24 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Zieke dieren hebben een veranderd drinkpatroon en dienen dientengevolge parenteraal gemedicineerd te worden.

Niet gebruiken bij dieren met een actieve microbiologische digestie.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact en inademing vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen en een stofmasker.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en/of lactatie.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere bijwerkingen te verwachten dan die genoemd onder bijwerkingen.