news

WUR waarschuwt vakantiegangers voor AVP-insleep

WUR doet deze week een oproep aan Nederlandse vakantiegangers om tijdens hun verblijf in het buitenland veel aandacht te schenken aan hun eten en handelen om zo te voorkomen dat ze ongewild het AVP-virus mee naar Nederland nemen.
Met name Nederlanders die deze zomer een reis hebben gepland naar Duitsland, Polen, Roemenië, Rusland, China of een ander Europees of een Aziatisch land worden door WUR opgeroepen ervoor te zorgen dat ze geen Afrikaanse varkenspest (AVP) verspreiden c.q. mee terugnemen. WUR onderstreept dat in veel landen deze ziekte heerst onder varkens en/of wilde zwijnen.

Dichtbij

Om vakantiegangers erop te wijzen dat het virus zich via menselijk handelen over een grote afstand kan verspreiden wijst WUR op de besmetting onlangs van een varkenshouderij in Emsbüren, op slechts 15 km van de Nederlandse grens. „Dat is opeens heel dichtbij. Gelukkig is het zo dat mensen niet gevoelig zijn voor het virus, maar we willen wel voorkomen dat het in Nederland komt”, onderstreept de WUR in haar persbericht.

Maatregelen

De WUR adviseert vakantiegangers enkele regels in acht te nemen. „Varkensvlees en besmette etensresten zijn belangrijke overdragers van de varkenspest. Door daar voorzichtig mee om te gaan, kun je helpen verspreiding te voorkomen,” onderstreept WUR. Zo is hun advies om geen varkensproducten mee terug naar Nederland te nemen. Geen etensresten in de natuur achter te laten, maar ze in een goed afgesloten afvalbak te deponeren. Geen etensresten voeren aan varkens en wilde zwijnen, niet in het buitenland en niet in Nederland.

Bron: WUR via pigbusiness.nl