news

GD hittetool voorspelt mate van hittestress

Volgens de weersvoorspellingen staan weer enkele zeer warme dagen voor de deur. Om varkens goed door deze warme periode heen te helpen geeft de GD enkele praktijkadviezen. Bovendien heeft de GD een tool ontwikkeld die regiogericht een wekelijkse voorspelling geeft over de mate van hittestress.
De weersvooruitzichten voorspellen weer enkele (zeer) warme dagen. Om te voorkomen dat een varkenshouder wordt verrast door hittestress, heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) een nieuwe tool ontwikkelt. Daarmee verstrekt ze aan de varkenshouders regionaal gericht een wekelijkse voorspelling van de mate van hittestress. Daarmee kan de varkenshouder beter anticiperen op wat komen gaat. Om van deze dienstverlening gebruik te maken dient hij zich aan te melden op de website van de GD: site van de Gezondheidsdienst voor Dieren: klik hier >.

Stalklimaat

Om grote problemen bij de varkens te voorkomen is een goed stalklimaat cruciaal. Volgens de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) kunnen enkele managementmaatregelen het de varkens wat aangenamer maken ten tijde van warme perioden. De GD onderstreept dat een goed geïsoleerde stal heel belangrijk is. Daarbij is de aanvoer van gekoelde lucht uiteraard gunstig voor de staltemperatuur. In de kraamstal is vooral zaak om rekening te houden met het biggennest. Hoge temperaturen van het biggennest zijn voor de kraamstalzeugen ongunstig. Daarom adviseert de GD om de nesten zo veel mogelijk af te dichten, zodat de biggen een warm nest hebben en de zeug over een koelere omgeving beschikt. Verder is het advies om de vloerverwarming in het biggennest niet te lang te laten aanstaan. Na één week is de vloerverwarming normaliter niet meer nodig. Water is erg belangrijk voor het afkoelen van de varkens. Daarom is het van groot belang dat varkens in warme perioden kunnen beschikken over voldoende koel drinkwater. Controleer ook het debiet van de drinknippels. Door de betonnen vloer nat te sproeien is het water bovendien te gebruiken voor het maken van koele plekken.

Kraamzeugen

Specifiek voor de kraamzeugen adviseert de GD om ze kleinere porties voer verdeeld over de dag te geven en dit zo veel mogelijk tijdens koelere perioden te doen. Zeker bij kraamzeugen moet de watervoorziening tiptop in orde zijn. Controleer eventueel de temperatuur van het water. Koel water (10 tot 15 graden Celsius) heeft een positief effect bij kraamstalzeugen vergeleken met water van 22 graden. Gebruik desnoods en indien mogelijk de voerbak/trog als extra waterbak. Mocht een zeug al tekenen hebben van hittestress, dan adviseert de GD de zeug af te koelen door koel water over haar te sproeien. Volgens de GD toont een experiment met het verstrekken van water van verschillende temperaturen (10, 15, 22 graden) aan zeugen dat het koelere water tijdens warme perioden een gunstig effect had op voer- en wateropname, geschatte melkproductie, lichaamstemperatuur, ademhalingsfrequentie, gemiddelde speengewicht van de biggen en de gemiddelde groei van de biggen. Gezien de resultaten lijkt het erop dat water dat kouder is dan 15 graden bij hoge temperaturen een positief effect heeft op zowel de zeug als de biggen.

Vleesvarkens

Controleer ook bij de vleesvarkens de hoeveelheid water en de kwaliteit van het voer. Ook deze categorie neemt tijdens koelere perioden meer voer op. Een afdeling die minder vol ligt, zal minder problemen ondervinden van de warmte, omdat varkens verder uit elkaar kunnen liggen. De GD adviseert om ook hier koelte te creëren door te sproeien of de vloer nat te maken.

 

Bron: Gezondheidsdienst voor Dieren via Pigbusiness.nl