news

Vrijstelling geit: wat betekent dit voor u?

In Nederland zijn er niet veel geneesmiddelen geregistreerd voor doeldier geit. Om de beschikbaarheid van geregistreerde diergeneesmiddelen op korte termijn te verbeteren heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in juni 2020 een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het voorschrijven en toepassen van de hoogst noodzakelijke diergeneesmiddelen met een markttoelating uit een andere EU-lidstaat. Via deze regeling gelden de betreffende diergeneesmiddelen daardoor als ‘geregistreerd’ product in Nederland.

Lees hier hoe deze regeling werkt

 

Naar aanleiding van de overname van Coophavet (voorheen onderdeel van Merial) door Dopharma, kunnen wij u een deel van de producten in deze vrijstelling aanbieden. Het gaat om de volgende producten uit het assortiment Coophavet – Dopharma France:

Poeders voor oraal gebruik

  • Ampisol: ampicilline
  • Neomycine 50 Coophavet: neomycine
  • Trisulmix poudre: sulfadimethoxine en trimethoprim
  • Aspirine 50 Coophavet: acetylsalicylzuur

Injectiepreparaten

  • Trisulmix injectable: sulfadimethoxine en trimethoprim
  • Dexalone solution: dexamethasone

In onderstaande tabel ziet u naast de samenstelling en verpakking ook de officiële wachttijden, zoals de diergeneesmiddelen zijn geregistreerd in Frankrijk en nu ook gelden voor Nederland.

Bekijk hier de producten en vertaalde SPC’s

 

Welk voordeel biedt deze producten mij als dierenarts?

Deze vrijgestelde producten  gelden als geregistreerde geneesmiddelen en dienen niet via de cascade ingezet en onderbouwd te worden.

Ook voor geit geldt binnenkort een wettelijke verplichting om het antibioticagebruik bij melkgeitenhouderijen te melden, naar het voorbeeld van andere sectoren onder bewaking van de SDa. Het Platform Melkgeitenhouderij werkt aan dit project.

 

Heeft u vragen? Onze Customer Service staat voor u klaar!