Productoverzichten online

In onze prijslijsten voor dierenartsen gaven we altijd overzichten van producten per diersoort. Deze prijslijsten werden maar een keer per jaar gedrukt, dus in de loop van het jaar waren deze overzichten vaak niet meer 100% actueel.

Op verzoek van enkele klanten bieden we daarom nu deze overzichten aan als pdf op onze website. Bij een wijziging worden de bestanden bijgewerkt en vindt u de weer actuele overzichten hier op de site.