news

Nieuwe diergeneesmiddelen wetgeving in 2022: geef uw mening

Kunnen we huidige antibiotica veterinair blijven gebruiken?

Op 28 januari 2022 gaat de nieuwe wetgeving betreffende diergeneesmiddelen in (Verordening EU 2019/6). Deze verordening zal in alle EU-lidstaten gaan gelden en zal de nationale wetgeving vervangen.

Sommige onderdelen van de verordening worden verder in detail uitgewerkt in secundaire regelgeving; de zogenaamde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen. Deze aanvullende wetgeving moet door de Europese Commissie apart worden aangenomen.

Een voor de practicus erg belangrijke “delegated act” is op dit moment beschikbaar voor publieke consultatie. Deze delegated act, en met name de ANNEX daarvan, is een verdere uitwerking van artikel 37(4) van de Verordening en stelt de criteria vast waaraan een antibioticum moet voldoen om het te kunnen reserveren voor uitsluitend humaan gebruik. Dit geldt voor zowel nieuwe antibiotica als voor bestaande reeds geregistreerde veterinaire producten.

De lijst met vermelding van de antibiotica die voor humaan gebruik gereserveerd worden zal later dit jaar gepubliceerd worden.

Maak gebruik van uw invloed tijdens de publieke consultatie van deze concept-wetgeving!

Tot en met 23 april 2021 kunt u uw mening geven op de website van de Europese Commissie. Hier vindt u ook de concepttekst van de delegated act en de ANNEX.

Samen sterk