Dophexine® waardevol voor pluimvee

08-10-2021 in Technical Support

Broomhexine, de werkzame stof van Dophexine® 20 mg/g, wordt al sinds jaar en dag veel gebruikt bij luchtwegaandoeningen bij kalveren. Het diergeneesmiddel was voorheen alleen geregistreerd in Nederland en alleen voor kalveren. Vanwege het grote succes van dit product in de kalversector heeft Dopharma eind vorig jaar Dophexine® 20 mg/g geregistreerd in meerdere Europese landen én voor meerdere diersoorten. Dophexine® kan daarom nu behalve voor kalveren ook voor varkens, kippen, kalkoenen en eenden ingezet worden.

Hoe werkt broomhexine1?

Broomhexine is een mucoregulator. Mucus is een belangrijk onderdeel van de aspecifieke afweer in de luchtwegen. De luchtwegen hebben door de continue ademhaling intensief contact met de buitenwereld. Mucus zorgt ervoor dat pathogenen die met de ingeademde lucht binnenkomen niet direct met de weefselcellen in contact komen. Daarnaast zorgt mucus in samenwerking met het trilhaarepitheel ervoor dat de pathogenen weer effectief richting de keel getransporteerd kunnen worden. Dit samenspel van mucus en trilharen is essentieel als eerste verdediging. Voor het goed functioneren van deze klaring van de luchtwegen is het belangrijk dat de mucus voldoende vloeibaar is en niet te taai en te elastisch. Kenmerkend voor pathologische mucus zijn een hoge viscositeit en elasticiteit.

Broomhexine heeft twee belangrijke effecten:
  1. Broomhexine activeert de secretie van de seromuceuze klieren in het ademhalingsstelsel. Door de verhoogde productie van de slijmbekercellen specifiek in de luchtwegen wordt het excreet dunner en wateriger waardoor de viscositeit en elasticiteit van de beschermende mucuslaag weer wordt hersteld.
  2. Broomhexine bevordert daarnaast de mucusmobilisatie door de trilharen.

Beide effecten dragen bij aan een doeltreffend herstel van de bronchiale drainage. Hierdoor verbetert het functioneren en het afweervermogen van de longen.

Secundaire effecten van broomhexine

Wanneer u in de wetenschappelijk literatuur zoekt naar de eigenschappen van broomhexine dan merkt u dat er verschillende, op het eerste gezicht, zeer interessante effecten beschreven worden. Zo wordt de concentratie van verschillende antibiotica in het serum en de nasale secreties verhoogd bij gelijktijdige toediening met broomhexine. Ook worden ontstekingsremmende en anti-oxiderende eigenschappen aan broomhexine toegeschreven. Deze gunstige effecten zijn echter erg klein en staan niet in verhouding tot het gunstige effect van broomhexine als mucoregulator!

Hoe kunt u Dophexine® 20 mg/g in de praktijk gebruiken?

Dophexine® wordt als mucolytische behandeling bij luchtwegaandoeningen gebruikt. Dit gebeurt zowel als monotherapie als in combinatie met antibiotica.

Bij bacteriële infecties

Tijdens een bacteriële luchtweginfectie zal de consistentie van de bronchiale secreties verslechteren. Een behandeling met Dophexine® zal de bronchiale drainage herstellen en het afweervermogen van de longen verbeteren.

Dophexine® wordt bij milde respiratoire infecties, of respiratoire infecties die over het algemeen slecht reageren op een antibioticumbehandeling, als monotherapie ingezet.

Bij ernstige bacteriële infecties wordt doorgaans gekozen voor een antibioticumbehandeling. Dophexine® kan dan ingezet worden als nabehandeling, bijvoorbeeld omdat er na de antibioticumbehandeling nog geen volledig herstel is opgetreden, of om recidief te voorkomen. De samenstelling van de mucus en de werking van de trilharen is na enkele dagen mogelijk nog niet volledig hersteld, waardoor de dieren moeite hebben om de luchtwegen voldoende te klaren. Ook in dit geval kan het nuttig zijn om te behandelen met Dophexine®.

Bij virale infecties

Voor de behandeling van virale infecties zijn geen curatieve diergeneesmiddelen geregistreerd voor gebruik bij pluimvee. Om de luchtwegklachten te verminderen, kan broomhexine worden gebruikt.

Dophexine® 20 mg/g is goed wateroplosbaar1.

Dophexine® bevat 20 mg broomhexinehydrochloride per gram product. Broomhexine is niet heel goed wateroplosbaar en daarom is citroenzuur als belangrijke hulpstof aan Dophexine® toegevoegd. Hierdoor kan er zonder problemen een zure, geconcentreerde vooroplossing gemaakt worden voor gebruik in combinatie met een doseersysteem.
Het gemedicineerde drinkwater is 24 uur houdbaar. Daarom wordt bij een instelling van een dosator op 1% en een drinkwaterconsumptie van 10% van het lichaamsgewicht/dag meestal een vooroplossing van 25 gram Dophexine®/liter water aangemaakt.
De maximale oplosbaarheid van Dophexine® in water is 100 g/l bij 20 ⁰C. In de onderstaande tabel vindt u de oplossnelheid bij twee verschillende concentraties.

Concentratie Dophexine® in water van 20 ⁰COplostijd
10 gram Dophexine®/liter3 minuten
100 gram Dophexine®/liter (max)15 minuten

Daarnaast lost Dophexine® snel op in het drinkwater. In de grafiek hieronder wordt een vergelijk gemaakt tussen de oplossnelheid van Dophexine® en een concurrerend product.

Samenvatting1 van de eigenschappen van Dophexine®

REG NL/kanalisatiestatus125094/VRIJ
Concentratie20 mg broomhexinehydrochloride/gram Dophexine®
Farmaceutische vormPoeder voor gebruik in drinkwater/melk
DoeldiersoortenRund (kalf), varken, kip, kalkoen en eend
IndicatieMucolytische behandeling van verstopping van de luchtwegen.
Dosering2,5 g Dophexine® per 100 kg lichaamsgewicht per dag, toegediend gedurende 3 tot 10 opeenvolgende dagen.
Wachttijd varken, kip, kalkoen, eendVlees en slachtafval: 0 dagen
Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren.
Niet gebruiken tijdens en binnen 4 weken vóór het begin van de legperiode.
Wachttijd kalfVlees en slachtafval: 2 dagen
Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.
HoudbaarheidstermijnIn de verkoopverpakking: 30 maanden.
Na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.
Na reconstitutie in het drinkwater volgens instructies: 24 uur.
Na reconstitutie in de (kunst)melk volgens instructies: 6 uur.