news

Rapport: het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2018

Vandaag presenteert de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) het rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2018’. Op de website stelt de SDa het volgende: Het antibioticumgebruik in de rundvee-  en varkenssector laat ten opzichte van 2017 een zeer geringe daling zien. In de kalver- en kalkoensector is een grotere reductie gerealiseerd en het gebruik van antibiotica in de vleeskuikensector stijgt licht. Het gebruik van antibiotica in de konijnensector fluctueert. Het gebruik van antibiotica in 2018 is gemiddeld genomen licht gedaald, maar – de facto – bevindt het gebruik zich al enige jaren nagenoeg op hetzelfde niveau. Hiermee concludeert de SDa dat het gebruik van antibiotica in de dierhouderij stabiliseert.