Registratienummer:
REG NL 9332 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
benzylpenicilline
als procaïne benzylpenicilline 300 000 I.E.

Wachttijden

Varken: vlees en slachtafval: 9 dg; IKB: 9 dg

Indicaties

Varken:

 • navelontsteking veroorzaakt door Corynebacterium pyogenes;
 • arthritis veroorzaakt door Corynebacterium pyogenes, Streptococcus spp;
 • vlekziekte veroorzaakt door Erysipelothrix rhusiopathiae.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Suspensie voor injectie

 • Dosering

  Varken:
  Intramusculair
  30 000 I.E. procaïne benzylpenicilline per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 ml product per 10 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 – 5 dagen.

  Maximaal injectievolume: 6 ml per injectieplaats.

 • Contra-indicaties

  Overgevoeligheid voor penicilline en/of procaïne.

 • Bijwerkingen

  Toediening aan drachtige zeugen kan abortus veroorzaken.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren in een koelkast bij 2 – 8 °C.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Toediening aan drachtige zeugen kan abortus veroorzaken.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De toxiciteit van penicilline is gering; zelfs wanneer de aanbevolen dosering wordt overschreden is het optreden van intoxicatie niet waarschijnlijk.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel.