Melovem® 30 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 112952 / URA
EU/2/09/098/005 (50 ml)
EU/2/09/098/006 (100 ml)

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorieën: ,

Samenstelling

Per ml:
meloxicam 30 mg

Wachttijden

Rundvee: vlees en slachtafval: 15 dg; melk: 5 dg

Varken: vlees en slachtafval: 5 dg

Indicaties

Rundvee:

 • acute respiratoire infecties in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij rundvee;
 • diarree in combinatie met orale rehydratietherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij kalveren ouder dan één week en niet-melkgevend jongvee;
 • als aanvullende therapie bij de behandeling van acute mastitis, in combinatie met een antibioticumtherapie;
 • verlichting van post-operatieve pijn bij kalveren na het onthoornen.

Varken:

 • niet-infectieuze aandoeningen van het bewegingsapparaat om de symptomen van kreupelheid en ontsteking te verminderen;
 • als aanvullende therapie bij de behandeling van puerperale septikemie en toxinaemie (mastitis-metritis-agalactiesyndroom) met een geschikte antibioticumtherapie.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 50 ml
  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rundvee:
  Subcutaan
  0,5 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 2,5 ml product per 150 kg lichaamsgewicht), eenmalig, in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie of orale rehydratietherapie, indien passend.

  Varken:
  Intramusculair
  0,4 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 2 ml product per 150 kg lichaamsgewicht), eenmalig, waar nodig in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie. Indien nodig kan een tweede toediening meloxicam na 24 uur worden gegeven.

  Vermijd contaminatie tijdens het gebruik.

  Wanneer groepen dieren worden behandeld, wordt het gebruik van een opzuignaald aangeraden om overmatig aanprikken van de stop te voorkomen. Het maximaal aantal maal aanprikken dient beperkt te worden tot 20 keer.

 • Contra-indicaties
  • een verminderde lever-, hart- of nierfunctie en hemorragische aandoeningen;
  • aanwijzingen voor ulcerogene gastro-intestinale laesies;
  • overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen;
  • gebruik bij dieren jonger dan één week (voor de behandeling van diarree bij rundvee).
 • Bijwerkingen

  Door rundvee en varkens wordt zowel de subcutane als de intramusculaire toediening goed verdragen; slechts een geringe kortdurende zwelling op de plaats van injectie na subcutane toediening wordt in minder dan 10% van het rundvee, behandeld in het klinisch onderzoek, gezien.

  In zeer zeldzame gevallen kunnen anafylactische reacties optreden die ernstig (inclusief fataal) kunnen zijn. Deze dienen symptomatisch te worden behandeld.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur bij de bewaring van dit diergeneesmiddel.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de oorspronkelijke verpakking: 30 maanden.
  Houdbaarheid aangeprikte flacon: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.