Melovem® 20 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 112953 / UDD
EU/2/09/098/002 (50 ml)
EU/2/09/098/003 (100 ml)

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpighorse

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorieën: ,

Samenstelling

Per ml:
meloxicam 20 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 15 dg; melk: 5 dg

Varken: vlees en slachtafval: 5 dg

Paard: vlees en slachtafval: 5 dg

Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.

Indicaties

Rund:

 • acute respiratoire infecties in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij rundvee;
 • diarree in combinatie met orale rehydratietherapie, om de klinische symptomen te verminderen bij kalveren ouder dan één week en niet-melkgevend jongvee;
 • als aanvullende therapie bij de behandeling van acute mastitis, in combinatie met een antibioticumtherapie;
 • verlichting van post-operatieve pijn bij kalveren na het onthoornen.

Varken:

 • niet-infectieuze aandoeningen van het bewegingsapparaat om de symptomen van kreupelheid en ontsteking te verminderen;
 • als aanvullende therapie bij de behandeling van puerperale septikemie en toxinaemie (mastitis-metritis-agalactiesyndroom) met een geschikte antibioticumtherapie.

Paard:

 • verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat;
 • verlichting van pijn bij koliek.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 50 ml
  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund:
  Subcutaan, intraveneus
  0,5 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 2,5 ml product per 100 kg lichaamsgewicht), eenmalig, in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie of orale rehydratietherapie, indien passend.

  Varken:
  Intramusculair
  0,4 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 2 ml product per 100 kg lichaamsgewicht), eenmalig, waar nodig in combinatie met een geschikte antibioticumtherapie. Indien nodig kan een tweede toediening meloxicam na 24 uur worden gegeven.

  Paard:
  Intraveneus
  0,6 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 3 ml product per 100 kg lichaamsgewicht), eenmalig.

  Vermijd contaminatie tijdens het gebruik.

  Wanneer groepen dieren worden behandeld, wordt het gebruik van een opzuignaald aangeraden om overmatig aanprikken van de stop te voorkomen. Het maximum aantal maal aanprikken dient beperkt te worden tot 20 keer.

 • Contra-indicaties
  • gebruik bij paarden jonger dan 6 weken;
  • een verminderde lever-, hart- of nierfunctie en hemorragische aandoeningen;
  • aanwijzingen voor ulcerogene gastro-intestinale laesies;
  • overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen;
  • gebruik bij dieren jonger dan één week (voor de behandeling van diarree bij rundvee).
 • Bijwerkingen

  Door rundvee en varkens wordt zowel de subcutane, de intramusculaire als de intraveneuze toediening goed verdragen; slechts een geringe kortdurende zwelling op de plaats van injectie na subcutane toediening wordt in minder dan 10% van het rundvee, behandeld in het klinisch onderzoek, gezien.

  Bij paarden kan een voorbijgaande zwelling op de plaats van injectie optreden, welke zonder behandeling verdwijnt.

  In zeer zeldzame gevallen kunnen anafylactische reacties optreden die ernstig (inclusief fataal) kunnen zijn. Deze dienen symptomatisch te worden behandeld.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
  Beschermen tegen vorst.
  Bewaar injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 30 maanden.
  Houdbaarheid aangeprikte flacon: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Behandeling van kalveren met Melovem, 20 minuten voorafgaand aan het onthoornen, vermindert post-operatieve pijn. Melovem alleen geeft onvoldoende pijnverlichting tijdens het onthoornen. Voor het verkrijgen van voldoende pijnverlichting tijdens de operatie is comedicatie met geschikt verdovend middel nodig.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als er bijwerkingen optreden, dient de behandeling te worden gestaakt en moet een dierenarts worden geraadpleegd. Vermijd het gebruik bij zeer ernstig gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren waarbij parenterale rehydratie noodzakelijk is, aangezien er dan een potentieel risico op nefrotoxiciteit bestaat. In geval van onvoldoende verlichting van pijn bij de behandeling van koliek bij paarden dient een zorgvuldige her-evaluatie van de diagnose gemaakt te worden omdat dit aan kan geven dat chirurgische behandeling nodig is.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Accidentele zelfinjectie kan pijn doen. Personen met een bekende overgevoeligheid voor niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID´s) moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Rund en varken: kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

Paard: niet gebruiken bij drachtige en lacterende merries.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet gelijktijdig toedienen met glucocorticosteroïden, andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen of met anticoagulantia.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

In geval van overdosering is een symptomatische behandeling aangewezen.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het middel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.