Melovem® 15 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 130316 / URA
Eu/2/09/098/009

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

horse

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
meloxicam 15 mg

Wachttijden

Paard: vlees en slachtafval: 3 dg

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.

Indicaties

Paard:

 • Verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Overige details

 • Verpakking

  Fles 250 ml

 • Farmaceutische vorm

  Orale suspensie

 • Dosering

  Paard:

  Het product dient te worden toegediend gemengd met voer of direct in de mond, met een dosering van 0,6 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht (d.w.z. 4 ml per 100 kg lichaamsgewicht), éénmaal per dag, tot maximaal 14 dagen.
  Als het diergeneesmiddel gemengd wordt met voer, dient het te worden toegevoegd aan een kleine hoeveelheid voer en moet het vóór de rest van het voer gegeven worden.
  De suspensie dient te worden gegeven met het maatspuitje dat is meegeleverd in de verpakking. De spuit past op het flesje en heeft een verdeling op basis van kg lichaamsgewicht.
  Goed schudden voor gebruik. Sluit na toediening van het diergeneesmiddel het flesje door de dop erop te doen, spoel het maatspuitje met warm water en laat het drogen. Vermijd contaminatie tijdens gebruik.

 • Contra-indicaties
  • Gebruik bij drachtige of lacterende merries.
  • Gebruik bij paarden die lijden aan gastro-intestinale afwijkingen zoals irritatie en bloedingen, verminderde lever-, hart- of nierfunctie en stollings-
   stoornissen.
  • Gebruik bij paarden jonger dan 6 weken.
  • Gebruik bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
 • Bijwerkingen

  Diarree, een bijwerking kenmerkend voor niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s), is zeer zelden waargenomen tijdens klinisch onderzoek. Dit klinische symptoom was reversibel.

  Vermindering van de eetlust, lethargie, buikpijn, colitis en urticaria zijn zeer zelden gemeld op basis van veiligheidservaring na markttoelating.

  Anafylactische reacties, welke ernstig (inclusief fataal) kunnen zijn, zijn zeer zelden waargenomen op basis van veiligheidservaring na markttoelating. Deze reacties dienen symptomatisch te worden behandeld.

  Als er bijwerkingen optreden dient de behandeling te worden gestaakt en moet een dierenarts worden geraadpleegd.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.
  Na eerste opening bewaren beneden 25 °C.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 6 maanden.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.