Locatim productfoto

Registratienummer:

EU/2/99/011/001
REG NL9804 / URA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Geconcentreerd runderlactoserum bevattende specifieke immunoglobulines G tegen Escherichia coli F5 (K99) adhesiefactor > 2.8* log10/ml

Wachttijden

Rund (pasgeboren kalf jonger dan 12 uren): (orgaan)vlees: 0 dg

Indicaties

Rund (pasgeboren kalf jonger dan 12 uren):

 • Vermindering van sterfte door enterotoxicosis, veroorzaakt door adhesiefactor F5 (K99) bevattende E.coli, gedurende de eerste levensdagen als een aanvulling op het colostrum van het moederdier.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 60 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (pasgeboren kalf jonger dan 12 uren):
  Oraal, via de melk(vervanger)
  60 ml, zo spoedig mogelijk na de geboorte, bij voorkeur binnen de eerste 4 uren, maar niet later dan 12 uren.

  Het middel dient, onverdund of verdund in melk of een melkvervangend product, te worden verstrekt zodra het kalf wil drinken. Als het kalf het middel niet wil opnemen, kan het met behulp van een normale injectiespuit in de bek worden toegediend.
  In aanvulling op het middel moet normaal ander colostrum aan het kalf worden versterkt. Aangezien er geen specifieke gegevens beschikbaar zijn over de onschadelijkheid van een meer dan tweemalige toediening van het middel, wordt slechts een éénmalige behandeling aanbevolen.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren in een koelkast (2 °C – 8 °C).
  Bewaar flacon in de buitenverpakking.
  Niet in de vriezer bewaren.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 30 maanden.

  Lees voor de complete productinformatie de SPC.

 • Registratiehouder

  Biokema Europe

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Het middel wordt vervaardigd van colostrum van koeien welke onder praktijkomstandigheden worden gehouden. Derhalve bevat het, naast antistoffen tegen E.coli F5 (K99) adhesiefactor, ook antistoffen tegen andere organismen en/of virussen als gevolg van vaccinatie en/of natuurlijke infectie van de donorkoeien. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij voorgenomen vaccinatie van kalveren welke met dit middel zijn behandeld.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Dit middel kan antistoffen tegen bovine virusdiarree virus bevatten.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Het middel is niet bedoeld voor gebruik tijdens dracht en lactatie.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit immunologisch diergeneesmiddel bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit immunologisch diergeneesmiddel vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een besluit te worden genomen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Na toediening van een dubbele dosering is een tijdelijke verhoging van de lichaamstemperatuur en ademhalingsfrequentie waargenomen.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, moet het middel niet met andere diergeneesmiddelen worden vermengd.