Lincomycine 20%

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 3095 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pigcockturkeyduckgoosefazant-2parelhoender-2

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
lincomycine
als lincomycine hydrochloride 200 mg

Wachttijden

Varken: vlees en slachtafval: 7 dg; IKB: 7 dg

Niet-eierleggend pluimvee: vlees en slachtafval: 10 dg

Indicaties

Varken:

 • varkensdysenterie (Dysenterie Doyle) veroorzaakt door Brachyspira (Treponema) hyodysenteriae;
 • enzoötische pneumonie veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae.

Niet-eierleggend pluimvee:

 • luchtzakinfecties t.g.v. Mycoplasma.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 150 g

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Varken:
  Oraal, via het drinkwater of over het voer
  10 mg lincomycine hydrochloride per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met tweemaal daags 1 gram product per 40 kg lichaamsgewicht of 600 gram product per 1 000 liter drinkwater), gedurende 5 – 7 dagen.

  Niet-eierleggend pluimvee:
  Oraal, via het drinkwater of over het voer
  20 – 30 mg lincomycine hydrochloride per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 600 gram product per 1 000 liter drinkwater), gedurende minimaal 3 – 5 dagen.

  De opname van gemedicineerd drinkwater is afhankelijk van de klinische conditie van de dieren. Teneinde een juiste dosering te verkrijgen, dient de concentratie lincomycine in het drinkwater dienovereenkomstig te worden aangepast.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Beschermen tegen vorst.
  Niet in de koelkast bewaren of invriezen.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie in het drinkwater: 48 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Zieke dieren hebben een verminderde eetlust en een veranderd drinkpatroon en dienen dientengevolge parenteraal gemedicineerd te worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de be- en/of verwerking en de toepassing van dit middel direct huidcontact en inademing vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen en een stofmasker.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Op grond van toxiciteitsstudies zijn er geen teratologische effecten noch negatieve effecten op de voortplanting te verwachten bij het gebruik van Lincomycine 20% volgens voorschrift.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Lincomycine heeft een hoge therapeutische index. De normale dosering voor oraal gebruik is 10 – 30 mg/kg lichaamsgewicht, waar de LD50 in de meest gevoelige diersoort 1 000 mg/kg lichaamsgewicht bedraagt na orale toediening.