Doxylin® 50% WSP

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 8753 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpigcock

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
doxycycline 433 mg
overeenkomend met doxycycline hyclaat 500 mg

Lichtgelig poeder

Wachttijden

Niet-herkauwend kalf: vlees en slachtafval: 7 dg

Varken: vlees en slachtafval: 8 dg; IKB: 8 dg

Kip: vlees en slachtafval: 5 dg

Niet voor gebruik bij kippen die eieren voor humane consumptie produceren.

Niet voor gebruik bij runderen die melk voor humane consumptie produceren.

Indicaties

Behandeling van de volgende gespecificeerde infecties van de luchtwegen en het maagdarmstelsel veroorzaakt door micro-organismen gevoelig voor doxycycline.

Niet-herkauwend kalf:

 • bronchopneumonie en pleuropneumonie veroorzaakt door Pasteurella spp, Streptococcus spp, Arcanobacterium pyogenes, Histophilus somni en Mycoplasma spp.

Varken:

 • atrofische rhinitis veroorzaakt door Pasteurella multocida en Bordetella bronchiseptica;
 • bronchopneumonie veroorzaakt door Pasteurella multocida, Streptococcus suis en Mycoplasma hyorhinis;
 • pleuropneumonie veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae.

Kip:

 • infecties van de luchtwegen veroorzaakt door Mycoplasma spp, E. coli, Haemophilus paragallinarum en Bordetella avium;
 • enteritis veroorzaakt door Clostridium perfringens en Clostridium colinum.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg
  Emmer 5 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor orale oplossing

 • Dosering

  Niet-herkauwend kalf:
  Oraal, via de kunstmelk of het drinkwater
  10 mg doxycycline hyclaat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 20 mg product per kg lichaamsgewicht), gedurende 3 – 5 opeenvolgende dagen, verdeeld over twee toedieningen.

  Varken:
  Oraal, via het drinkwater
  10 mg doxycycline hyclaat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 20 mg product per kg lichaamsgewicht), gedurende 3 – 5 opeenvolgende dagen.

  Kip:
  Oraal, via het drinkwater
  25 mg doxycycline hyclaat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 50 mg product per kg lichaamsgewicht), gedurende 3 – 5 opeenvolgende dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties
  • overgevoeligheid voor tetracyclines of voor één van de hulpstoffen;
  • ernstige lever- of nierinsufficiëntie.
 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen bevriezing.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: pot: 36 maanden; emmer: 24 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie in het drinkwater: 24 uur.
  Houdbaarheid na reconstitutie in de kunstmelk: direct gebruiken.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.