Doxylin® 100%

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 110817 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpig

Samenstelling

Per gram:
doxycycline 867 mg
overeenkomend met doxycycline hyclaat 1000 mg

Wachttermijn

Kalf: (orgaan)vlees: 14 dg

Varken: (orgaan)vlees: 8 dg; IKB: 8 dg

Indicaties

Kalf:

 • bronchopneumonie en pleuropneumonie veroorzaakt door Pasteurella spp, Streptococcus spp, Arcanobacterium pyogenes, Haemophilus somnus en Mycoplasma spp.

Varken:

 • atrofische rhinitis veroorzaakt door Pasteurella multocida en Bordetella bronchiseptica;
 • bronchopneumonie veroorzaakt door Pasteurella multocida, Streptococcus suis en Mycoplasma hyorhinis;
 • pleuropneumonie veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Kalf: 

  Oraal, via de melk(vervanger)

  10 mg doxycycline hyclaat per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 – 5 opeenvolgende dagen, verdeeld over twee toedieningen.

  Varken:

  Oraal, via het drinkwater

  10 mg doxycycline hyclaat per kg lichaamsgewicht per dag, gedurende 3 – 5 opeenvolgende dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties
  • gebruik bij dieren met een actieve microbiologische digestie in de voormagen;
  • overgevoeligheid voor tetracyclines;
  • ernstige lever- of nierinsufficiëntie.
 • Bijwerkingen

  Bij kalveren kan een acute, soms fataal verlopende, hartspierdegeneratie optreden na één of meerdere toedieningen. Aangezien hierbij meestal sprake is van overdosering, is het belangrijk de dosering secuur af te meten.

  Tetracyclines kunnen – in zeldzame gevallen – fotosensibiliteit en allergische reacties veroorzaken. Wanneer bijwerkingen optreden, dient de behandeling te worden gestaakt.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  De verpakking zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen licht en vocht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie in het drinkwater: 12 uur.
  Houdbaarheid na reconstitutie in de kunstmelk: 6 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.