Doxylin® CT WSP 500 mg/g

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 115302 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cockturkey

Samenstelling

Per gram:
doxycycline 433,3 mg
overeenkomend met doxycycline hyclaat 500 mg

Wachttijden

Kip (vleeskuiken, vleeskuikenfokdier): vlees en slachtafval: 5 dg

Kalkoen (vleeskuiken, fokdier): vlees en slachtafval: 12 dg

Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren.

Indicaties

Kip (vleeskuiken, vleeskuikenfokdier), kalkoen (vleeskuiken, fokdier):

Behandeling van klinische luchtweginfecties geassocieerd met Mycoplasma gallisepticum gevoelig voor doxycycline.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Kip (vleeskuiken, vleeskuikenfokdier):

  Oraal, via het drinkwater

  20 mg doxycycline per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 46 mg product per kg lichaamsgewicht), gedurende 5 opeenvolgende dagen.

  Kalkoen (vleeskuiken, fokdier):

  Oraal, via het drinkwater

  25 mg doxycycline per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 58 mg product per kg lichaamsgewicht), gedurende 5 opeenvolgende dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties
  • overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen;
  • tetracyclinenresistentie vastgesteld in de koppel i.v.m. kans op kruisresistentie;
  • leverdysfunctie.
 • Bijwerkingen

  Zoals voor alle tetracyclinen kunnen in zeldzame gevallen allergische reacties en fotosensitiviteit optreden. Als vermoedelijke bijwerkingen optreden, dient de behandeling te worden gestaakt.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Bewaren in de goed gesloten, oorspronkelijke container ter bescherming tegen licht.
  Gemedicineerd drinkwater tegen licht beschermen.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de container: 3 maanden.
  Houdbaarheid na reconstitutie in drinkwater: 24 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.