Dofatrim-ject® 40/200 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 8762 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
trimethoprim 40 mg
sulfadoxine 200 mg

Heldere, gele oplossing.

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 14 dg; melk: 3 dg

Varken: vlees en slachtafval: 7 dg
IKB zeug: 7 dg
IKB big minder dan 25 kg of jonger dan 10 wkn: 7 dg

Indicaties

Rund:

 • behandeling van luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp, Salmonella Dublin, Streptococcus spp, Arcanobacterium (Corynebacterium) pyogenes, Haemophilus somnus en Fusobacterium necrophorum;
 • behandeling van maagdarminfecties veroorzaakt door E. coli en Salmonella spp;
 • behandeling van urogenitale infecties veroorzaakt door , Corynebacterium spp, Streptococcus sppE. coli en Salmonella spp;
 • behandeling van mastitis veroorzaakt door Streptococcus spp, Staphylococcus spp, E. coli en Klebsiella spp;
 • behandeling van tussenklauwontsteking veroorzaakt door Fusobacterium necrophorum.

Varken:

 • behandeling van luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella multocida, Streptococcus spp, Staphylococcus spp en Haemophilus spp;
 • behandeling van maagdarminfecties veroorzaakt door E. coli en Salmonella spp;
 • behandeling van urogenitale infecties veroorzaakt door Streptococcus spp, Corynebacterium suis, Erysipelothrix rhusiopathiae en E. coli;
 • behandeling van mastitis veroorzaakt door Streptococcus spp en E. coli;
 • behandeling van dermatitis veroorzaakt door Actinobacillus spp, Fusobacterium necrophorum, Staphylococcus spp en Streptococcus spp;
 • behandeling van arthritis veroorzaakt door Actinobacillus suis, Corynebacterium pyogenes, Glaesserella (Haemophilus) parasuis en Streptococcus spp;
 • behandeling van polyserositis veroorzaakt door Glaesserella (Haemophilus) parasuis, Staphylococcus spp en Streptococcus spp;
 • behandeling van wondinfecties veroorzaakt door anaërobe bacteriën, Corynebacterium spp, E. coli en Streptococcus spp;
 • behandeling van interdigitale necrobacillosis veroorzaakt door Fusobacterium necrophorum en Corynebacterium pyogenes.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund:
  Intramusculair
  Eenmaal daags 200 mg sulfadoxine en 40 mg trimethoprim per 15 kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 15 kg lichaamsgewicht), gedurende 3 – 5 dagen.

  Varken:
  Intramusculair
  Eenmaal daags 200 mg sulfadoxine en 40 mg trimethoprim per 10 – 15 kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 10 – 15 kg lichaamsgewicht), gedurende 3 dagen.

  Om een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden. Dit om onderdosering te vermijden.

 • Bijwerkingen

  Rund, varken:
  Onbepaalde frequentie (kan niet worden geschat met behulp van de beschikbare gegevens): ontstekingsreacties op de injectieplaats, necrose op de injectieplaats. Anemie, leukopenie, trombocytopenie

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen bevriezing.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 60 maanden.
  Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Er bestaat kans op optredende acute sterfte, hemolyse of shock na intraveneuze toediening.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van identificatie en gevoeligheidstesten van de doelpathogeen/-pathogenen. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op epidemiologische informatie en kennis van de gevoeligheid van de  doelpathogenen op bedrijfsniveau, of op lokaal/regionaal niveau.

Het diergeneesmiddel dient gebruikt te worden in overeenstemming met het officiële, nationale en lokale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen. Het voeren van afvalmelk die residuen van sulfadoxine/trimethoprim bevat aan kalveren dient voorkomen te worden tot het einde van de melk wachttijd (behalve tijdens de colostrumfase), omdat het antibioticaresistente bacteriën in de intestinale microbiota van het kalf kan selecteren en de fecale uitscheiding van deze bacteriën kan verhogen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.