Registratienummer:
REG NL 3453 / UDD
Micromycin-C susp. PRO INJ

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
amoxicilline 100 mg
als amoxicilline trihydraat
colistine
als colistine sulfaat 250 000 I.E.

Wachttijden

Rund, kalf: vlees en slachtafval: 42 dg; melk: 3 dg

Varken: vlees en slachtafval: 14 dg; IKB: 14 dg

Indicaties

Rund, kalf:
Infecties veroorzaakt door voor amoxicilline en colistine gevoelige bacteriën, met name:

 • Arcanobacterium (Corynebacterium) pyogenes.

Varken:
Infecties veroorzaakt door voor amoxicilline en colistine gevoelige bacteriën, met name:

 • bronchopneumonie veroorzaakt door Pasteurella multocida;
 • pleuropneumonie veroorzaakt door Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae;
 • metritis veroorzaakt door Streptococcus spp.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Suspensie voor injectie

 • Dosering

  Rund, kalf, varken:
  Intramusculair
  10 mg amoxicilline en 25 000 I.E. colistine sulfaat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 ml product per 10 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 dagen.

  Maximaal 20 ml per injectieplaats.

 • Contra-indicaties

  Gestoorde nierfunctie.

 • Bijwerkingen

  Neurotoxiciteit, nefrotoxiciteit. Lokale weefsel-reacties kunnen voorkomen.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen vorst.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 30 maanden.
  Houdbaarheid aangebroken flacon: 30 dagen.

 • Registratiehouder

  CEVA Santé Animale B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Colistine versterkt neuromusculaire blokkades.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en mogelijke overgevoeligheidsreacties en contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.