Bromhexine: prophylaxes, supportive therapy or alternative for antimicrobial treatment?

Op 4 november 2021 heeft Dopharma een webinar over het gebruik van broomhexine bij landbouwhuisdieren georganiseerd. Dit webinar werd ingeleid door Chris Cornelis, Technical Support dierenarts bij Dopharma. Zij vertelde over het al jarenlange succesvolle gebruik van broomhexine bij kalveren. Chris gaf uitleg over de drie verschillende manieren om broomhexine bij kalveren in te zetten. Hiermee gaf ze antwoord op de vraag die we in de titel van het webinar stelden.

De tweede spreekster was prof. em. dr. Johanna Fink-Gremmels. In haar lezing: ‘Bromhexine for all animal species: revisiting an old drug’ vertelde zij uitgebreid over het werkingsmechanisme van broomhexine en de toepassingen bij de verschillende diersoorten. Bij de bespreking van het werkingsmechanisme kwam het belang van het mucociliair apparaat als eerste verdedigingslinie bij luchtweginfecties duidelijk naar voren. Het belangrijkste effect van broomhexine is de ondersteuning en het herstel van dit mucociliair apparaat. Broomhexine heeft daardoor een belangrijke rol als ondersteunende therapie bij luchtwegaandoeningen. Daarnaast kwamen nog enkele andere eigenschappen van het molecuul aan bod. Heel interessant was de uitleg over de invloed van broomhexine op de concentratie van antibiotica in de luchtwegen en de uitleg over de rol van broomhexine bij virusinfecties zoals corona en influenza.

Tot slot was er nog een uitgebreide Q&A-sessie die door moderator Bert Cornelis in goede banen werd geleid. Deelnemers stelden interessante en uiteenlopende vragen over verschillende diersoorten. Dit geeft aan dat het webinar met veel interesse werd gevolgd.

Al met al was het een zeer geslaagd webinar. Er waren zo’n 130 deelnemers uit verschillende Europese landen waar Dopharma het product Dophexine 20 mg/g geregistreerd heeft. Dophexine 20 mg/g is toegelaten voor de behandeling van kalveren, varkens, kippen, kalkoenen en eenden.