Registratienummer:
REG NL 8068 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
trimethoprim 40 mg
sulfamethoxazole 200 mg

Wachttijden

Rund:

vlees en slachtafval: 12 dg; melk: 4 dg

Varken:

vlees en slachtafval: 12 dg;

IKB zeug: 12 dg;

IKB big: < 25 kg of < 10 wk: 12 dg

Indicaties

Rund:

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella spp, Salmonella Dublin, Streptococcus spp, Corynebacterium pyogenes, Haemophilus somnus en Fusobacterium necrophorum;
 • maagdarmkanaalinfecties veroorzaakt door E. coli en Salmonella spp;
 • urogenitaalinfecties veroorzaakt door Streptococcus spp, Corynebacterium spp, E. coli en Salmonella spp;
 • wondinfecties veroorzaakt door Gram-positieve en Gram-negatieve (aërobe en anaërobe) bacteriën.

Varken:

 • luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella multocida, Streptococcus spp en Haemophilus spp;
 • maagdarmkanaalinfecties veroorzaakt door E. coli en Salmonella spp;
 • urogenitaalinfecties veroorzaakt door Streptococcus spp, Corynebacterium suis, Erysipelothrix rhusiopathiae en E. coli;
 • wondinfecties veroorzaakt door anaërobe bacteriën, Corynebacterium spp, E. coli en Streptococcus spp.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund, varken:
  Intramusculair
  20 mg sulfamethoxazole en 4 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 ml product per 10 kg lichaamsgewicht), verdeeld over twee doses, gedurende 5 dagen.

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.
  Maximaal 20 ml per injectieplaats.

 • Bijwerkingen

  Op de injectieplaats kunnen ontstekingsreacties en necrose worden waargenomen ten gevolge van weefselirritatie. Anemie, leukopenie en trombocytopenie.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na aanprikken van de flacon: 30 dagen.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Er bestaat kans op optredende acute sterfte, hemolyse of shock na intraveneuze toediening.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Als gevolg van een waarschijnlijke variatie (in de loop van de tijd of geografisch gezien) in gevoeligheid van bacteriën voor sulfonamides, worden bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidstesten aanbevolen.

Onoordeelkundig gebruik van het middel kan het aantal bacteriën dat resistent is tegen sulfonamides verhogen en kan daardoor de effectiviteit van behandeling met andere sulfonamides verminderen, als gevolg van kruisresistentie.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens de dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen (extra) bijwerkingen dan die genoemd bij bijwerkingen.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met een ander diergeneesmiddel.