Registratienummer:

FR/V/1675316 7/1980

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pigcock

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Verkrijgbaar via cascade – Tekst van de originele SPC

Samenstelling

Per gram:
Spiramycine
als spiramycine adipaat 1.5 MIE (= 1 500 000 IE)

Wachttijden

Rund (kalf): vlees en slachtafval: 21 dg
Varken: vlees slachtafval: 21 dg
Pluimvee: vlees en slachtafval: 10 dg
Eieren: bij gebrek aan een MRL voor eieren niet gebruiken bij leghennen die eieren voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken tijdens en binnen 4 weken vóór het begin van de legperiode.

Indicaties

Rund (kalf), varken en pluimvee:
Bij ziekten veroorzaakt door ziektekiemen die gevoelig zijn voor spiramycine.

Rund (kalf):

 • Behandeling van respiratoire infecties veroorzaakt door Mycoplasma spp en intestinale infecties veroorzaakt door Gram + bacteriën.

Varken:

 • Behandeling van respiratoire infecties, mastitis, intestinale infecties, artritis en huidaandoeningen veroorzaakt door Streptococcen.

Pluimvee:

 • Preventie in geïnfecteerd milieu en behandeling van mycoplasmose.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 100 g
  Pot 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (kalf)
  Oraal, via het drinkwater of vloeibaar voedsel
  150 000 IE spiramycine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 g product per 10 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 – 5 dagen.

  Varken:

  Oraal, via het drinkwater of vloeibaar voedsel
  100 000 IE spiramycine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 0,66 g product per 10 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 – 5 dagen.

  Pluimvee:

  Oraal via het drinkwater
  150 000 IE spiramycine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 g product per liter drinkwater), gedurende 3 – 5 dagen.

 • Contra-indicaties

  Niet gebruiken bij gekende allergieën tegen spiramycine of andere substanties behorende tot de groep van de macroliden.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.

 • Registratiehouder

  Dopharma France

Waarschuwingen:

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Dit poeder is geschikt voor het maken van een oplossing en is bedoeld om te worden opgelost in melk, vloeibaar voedsel of drinkwater en kan niet als dusdanig gebruikt worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient
Wees voorzichtig met dit middel om blootstelling te vermijden, neem daartoe de aanbevolen voorzorgsmaatregelen in acht: het dragen van een stofmasker, een beschermingsbril en beschermingshandschoenen zijn aangewezen. Vermijd het inademen van stof en vermijd contact met de huid.en ogen. Zwelling van het gezicht, lippen en ogen of ademhalingsmoeilijkheden zijn ernstigere symptomen en vereisen dringende medische hulp.
Vermijd het contact met het product of gesupplementeerde voeding in geval van een gekende voorgeschiedenis van allergie voor spiramycine.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Geen teratogene effecten zijn gerapporteerd uit proeven uitgevoerd bij muizen. Embryotoxische effecten werden waargenomen bij konijnen, maar bij maternotoxische orale doses. De veiligheid van het product is niet onderzocht bij zeugen tijdens dracht en lactatie. Het gebruik ervan tijdens lacatie en dracht lijkt echter geen specifiek probleem te vormen.