Registratienummer:

FR/V/1675316 7/1980

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pigcock

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Tekst van de originele SPC

Samenstelling

Per gram:
Spiramycine
als spiramycine adipaat 1.5 MIE (= 1 500 000 IE)

Wachttijden

Rund (kalf): vlees en slachtafval: 21 dg
Varken: vlees slachtafval: 21 dg
Pluimvee: vlees en slachtafval: 10 dg
Eieren: bij gebrek aan een MRL voor eieren niet gebruiken bij leghennen die eieren voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken tijdens en binnen 4 weken vóór het begin van de legperiode.

Indicaties

Rund (kalf), varken en pluimvee:
Bij ziekten veroorzaakt door ziektekiemen die gevoelig zijn voor spiramycine.

Rund (kalf):

 • Behandeling van respiratoire infecties veroorzaakt door Mycoplasma spp en intestinale infecties veroorzaakt door Gram + bacteriën.

Varken:

 • Behandeling van respiratoire infecties, mastitis, intestinale infecties, artritis en huidaandoeningen veroorzaakt door Streptococcen.

Pluimvee:

 • Preventie in geïnfecteerd milieu en behandeling van mycoplasmose.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 100 g
  Pot 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (kalf)
  Oraal, via het drinkwater of vloeibaar voedsel
  150 000 IE spiramycine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 g product per 10 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 – 5 dagen.

  Varken:

  Oraal, via het drinkwater of vloeibaar voedsel
  100 000 IE spiramycine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 0,66 g product per 10 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 – 5 dagen.

  Pluimvee:

  Oraal via het drinkwater
  150 000 IE spiramycine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 g product per liter drinkwater), gedurende 3 – 5 dagen.

 • Contra-indicaties

  Niet gebruiken bij gekende allergieën tegen spiramycine of andere substanties behorende tot de groep van de macroliden.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.

 • Registratiehouder

  Dopharma France